Ülésezett az Ister-Granum Közgyűlése

Ülésezett az Ister-Granum Közgyűlése

A párkányi Városháza tanácstermében tartotta idei első ülését az Ister-Granum EGTC Közgyűlése 2012. április 17-én. Ján Oravec a Csoportosulás ügyvezető elnöke házigazdaként köszöntötte a megjelenteket.

Az első napirendi pontban Nagy Péter igazgató számolt be az októberi közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről. Elmondta, hogy elmúlt fél év az előző igazgató munkáját folytatva a Csoportosulás konszolidálásával, a hosszú távú biztonságos működés alapjainak megteremtésével telt el. Az elmúlt évek visszásságait lezárva az EGTC az idei évben már az építkezés időszakát kezdheti meg.

Dr. Hámory Jenő – a Csoportosulás Felügyelő Bizottságának elnöke – a bizottság által megtárgyalt és a Közgyűlés elé beterjesztett 2011-es évről szóló beszámolót megfelelőnek tartotta, és elfogadásra javasolta. Elmondta az EGTC jövőbeni működésével kapcsolatos javaslatait rávilágítva néhány olyan lehetőségre, amelyek által több lábon „állással” – az esetleg felmerülő veszélyeket megelőzve – dinamikusabb, sikeresebb időszak veheti kezdetét. Az igazgató a beszámolóhoz fűzött rövid hozzászólásában elmondta, hogy az elnök által tett javaslatokat megfogadja, mivel ő is fő céljának tekinti az önálló, külső támogatásoktól független, minden tagtelepülés megelégedését élvező működés megteremtését.

A 2011-es év pénzügyi beszámolójának elfogadása után a Közgyűlés jóváhagyta az alapszabály módosítását, majd a Szenátus javaslatára – a Gyurcsik Mihály lemondása következtében megüresedett helyre – Petrovics Lászlót, Nagymaros Város polgármesterét a Szenátus tagjává megválasztotta.

A 2012. év terv pénzügyi és munkaterv ismertetése folyamán Nagy Péter elmondta, hogy a legnagyobb hangsúlyt arra kívánja helyezni, hogy idővel minden település a tagsága kapcsán kézzel fogható eredményeket tapasztalhasson. A nagyobb pályázati lehetőségeket nem elvetve kisebb projektek megvalósítását is tervezi. Ennek első eleme az idén immár VII. alkalommal megrendezésre kerülő Szikince Fesztivál – „a felvidéki garabonciás fesztivál”, amelynek megvalósításához szükséges forrás megteremtésére már több pályázat került benyújtásra. Folyamatosan keresi fel a régió településeit, gyűjti össze az igényeket, elképzeléseket. Önkéntes program keretében szeretne egyetemistákat, főiskolásokat fogadni a Csoportosulás munkaszervezete. Ez a feladatok megosztása mellett az Ister-Granum ismertségének növeléséhez és szakmai színvonalának emeléséhez is hozzájárulna. Az EGTC vállalkozói tevékenységének oldalát erősítve megrendelések elnyerésével tanulmányok elkészítésével, konferenciák szervezésével kívánja a működés zavartalanságát biztosítani. Tétényi Éva a Csoportosulás társelnöke kérte, hogy a Limes világörökségi programba az EGTC aktívan kapcsolódjon be. A Kistérség által készített megvalósítási tanulmányt mindenki figyelmébe ajánlja. Az Ister-Granum Szalon funkcióját – inkább a tagokra helyezve a hangsúlyt – átgondolásra javasolta a Szenátus. Külkapcsolatok terén a meglévő testvér-települési kapcsolatokra is építeni lehet.

A 2012-es tervet – a módosító javaslatok beépítésével – a Közgyűlés elfogadta.