IG Heritage – helyi termék hálózat

IG Heritage – helyi termék hálózat


Az akcióterv (TAPE) szervesen épül az Ister-Granum EGTC 2012-ben elindított helyitermék-programjának korábbi eredményeire, megvalósított projektjeire, amelyek célja egy határon átnyúló helyitermék-hálózat, egyfajta klaszter létrehozása, és ezen keresztül az eurorégió gazdasági fejlesztése, munkaerőpiaci helyzetének javítása és a regionális identitástudat erősítése.

Az akcióterv eredményeként nemcsak a határon átnyúló térség piaca egységesül és fejlődik, hanem az Ister-Granum EGTC által 2012-ben elkezdett fejlesztési program is célba ér, egyben javítva a régió láthatóságát és identitását.

Cél:

az akcióterv főként a kedvezőtlenebb szlovák oldali foglalkoztatási helyzet javításához szeretne hozzájárulni, a helyi örökség újra-felfedezése és az erre alapozott, szelíd tájhasználatot feltételező termékfejlesztés és –értékesítés révén.

A TAPE speciális cékitűzései:

● egyrészt a helyitermék-előállítók működési feltételeinek javítását,
● másrészt a helyitermék-piac határon átnyúló integrációjának erősítését érintik.

Tevékenységek:

1. Helyi termelők kapacitásának bővítése eszközbeszerzés révén, illetve új szolgáltatások kialakítása révén
2. Az értékesítési feltételek javítása
3. Regionális brandépítés és szemléletformálás

Projektelemek:

  • Delivery – A regionális feldolgozási és kiskereskedelmi kapacitások fejlesztése

Partnerség: Natur products Németh s.r.o., Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

Eredmények:

● a projekt Natur Products s.r.o. (Ipolyszakállos) méz- és gyümölcsfeldolgozó üzemének kapacitásait fogja jelentősen megnövelni
● a BDIVE a meglévő szobi mellett 3 új átvevőpontot alakít ki (Letkésen és Bernecebarátiban), melynek következtében az egészséges, helyi termékek könnyebben elérhetővé válnak a helyi lakosok számára (főleg az idősebbek számára)
● a BDIVE 5 műhelyt szervez, melyek növelik a fogyasztók tudatosságát és megismerteti velük a helyi termékek értékeit, emellett növekszik a biogazdasággal kapcsolatos tudásbázis a térségben

  • Sales – A helyi termékek értékesítési infrastruktúrájának fejlesztése

Partnerség: Párkány Város Önkormányzata, Esztergomi Környezetkultúra Egyesület

Eredmények:

● megnyílik a VIZA központ (Régió Háza – House of the Region) Párkányban
● az EKOKU továbbfejleszti a Kiskosár helyi bevásárló közösségnek és termelőinek nyújtott szolgáltatásokat az esztergomi régi épület felújításával és egy új termék átvevőhely és érzékenyítő központ létrehozásával
● a beruházásoknak köszönhetően a helyi piacok hálózata bővül, a potenciális fogyasztók száma pedig nő

  • Sales 2.0 – A helyi termékek értékesítési infrastruktúrájának fejlesztése

Bővebben a helyi termék hálózatról:

Ister – Granum Helyi Termék Hálózat