Megkezdődhet a dunaradvány-neszmélyi kompjárat kikötőjének építése

Megkezdődhet a dunaradvány-neszmélyi kompjárat kikötőjének építése

Május 16-án sajtótájékoztató keretében került bemutatásra az Ister-Granum EGTC partnerségében megvalósuló Dunaradvány-Neszmély közti kompösszeköttetés.


A megjelenteket köszöntve Kiss-Parciu Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára elmondta, a versenyképesség legfontosabb alapja az infrastruktúrafejlesztés. „A határszakasz hossza a két ország között 677 kilométer, ami Európán belül a leghosszabbnak számít. Ezen a szakaszon jelenleg 33 helyen van lehetőség határátlépésre, a cél, hogy ezt a számot negyvenre növeljük. Ez pedig nem lehetetlen, hiszen pillanatnyilag hat olyan projekt van folyamatban, ami ezt célozza.” Többek között épül a komáromi Duna híd, fejlesztés alatt van az M35, és az M15-ös számú út. A cél, hogy a Duna összekösse, és ne elválassza az egymás mellett lévő régiókat.


Katarína Mihaľová, a mezőgazdasági minisztérium határmenti együttműködési programok főosztályának igazgatója megerősítette, és elismerte a helyettes államtitkár által elmondottakat. huszonegy helyszínben állapodott meg a két ország, és ezek megvalósítása folyamatosan zajlik. Örömét fejezte ki, hogy ez a beruházás is megvalósul. Hosszú előkészítő munka előzte meg a most induló kivitelezést. A gazdasági jellegű fejlesztésnek minden bizonnyal kulturális hasznai is lesznek hosszútávon.


Csáky Pál európai parlamenti képviselő nosztalgikus hangulatban érezte magát, mivel azok az álmok, kérések, amelyeket az elmúlt harminc évben megfogalmazódtak, most a megvalósulás útján vannak. Ha nincs Európai Unió, akkor nincs Mária Valéria had Esztergomban, nincs komáromi híd, és az Ipoly hidak megépítéséről sem beszélhetnénk. Maga az EGTC, mint eszköz, ezekre a feladatokra van kitalálva, és a programok végrehajtására máshol is javasolja hasonló szervezetek létrehozását, gratulált az Ister-Granum-nak.


Nagy Péter, az EGTC igazgatója mutatta be a beruházás részleteit. Három partner, a NIF Zrt., a Magyar Közút, és az Ister-Granum a megvalósítás résztvevője. 36 hónap a megvalósítási idő, és 5.3 millió euró kerül felhasználásra, amelynek 85%-a az uniós támogatás. Az 5%-os önerőt a szlovák állam biztosította. Ebben az évben a telekvásárlást, és az építés megkezdéséhez a közbeszerzés lefolytatásának a lefolytatását tervezik. A Magyar Közút folytatja le a komp beszerzését. Az átadás 2021. októberre várható. A magyar oldalon a NIF végzi a beruházást, a szlovák oldalon az EGTC építi meg a rámpát, hozzá vezető utat, kiszolgáló épületet. A Külgazdasági és Külügyminisztérium szólította meg az Ister-Granum-ot, hogy vegyen részt ennek a határátkelési pont kialakításában. A tervek készítésénél, és az azóta zajló előkészítő folyamatokban is nagy segítséget kaptak a Külügyminisztériumtól. 2017. október – novemberben készült el a szlovákiai oldal engedélyes terve. A pályázatot a NIF 2018. elején nyújtotta be vezető partnerként, és az év végén került aláírásra a szerződés, indult el a megvalósítás.


Czunyiné Bertalan Judit, a térség magyarországi országgyűlési képviselője elmondta, ez a beruházás egy régi várakozást eredményeként születik meg. Egy pozitív hatás már előre látszik. A Hídverő nap biztos könnyebben megvalósíthatóvá válik. Minden beruházásnak társadalmi és gazdasági hatása van! Nem hiába nagy a várakozás az ilyen jellegű infrastrukturális beruházások iránt. Gazdasági térség kialakítását mozdítja elő. Az EU is elősegíti a munkaerőáramlás helyzetének javítását. Mindkét térség erős gazdasági erővel rendelkezik, ami most összekötődik. Az EU megállapodások elősegítik a mostani és korábbi fejlesztéseket, mint például a Mária Valéria híd, vagy a jelenleg épülő komáromi híd.


Nagy Péter elmondta, hogy az Ister-Granum fejlesztési terve 2005-ben készült, amely Ocskay Gyulának köszönhető. A program folyamatosan frissül. A kialakításakor a teherkomp kihasználtsága is kérdés volt, de ma látszik, hogy óránként 20 kamiont szállít.


Bastrnák Tibor a vasfüggöny leomlásáig nyúlt vissza hozzászólásában. Új önkormányzatok alakultak, majd megkezdődött a kapcsolatépítés a két parton fekvő települések között. Az alulról jövő kezdeményezések megvalósításának épp az összeköttetések hiánya okozta a fő problémát. Az EU-ba való belépés felgyorsította az eseményeket! Mindkét ország felismerte az összefogás, együttműködés erősségét, fontosságát. Ez után kezdtek a magasabb szintű együttműködések kialakulni. Turisztikai fejlesztések, gasztrofejlesztések alakulnak ki. Örömmel jelentette be, hogy jövőre indul a Karva – Párkány kerékpárút megépítése. Új dimenzióba lép a térség ezzel a beruházással.


Janovics István megköszönte az EGTC mellett a NIF Zrt. segítségét is! A komphoz kapcsolódó projektek is fontosak. Más határon átnyúló nyertes projektjük is van. Átfogó fejlesztés az Eurovelo 6 Esztergomig tartó szakaszának a megépítése. Bízik benne, hogy sok régi és új kapcsolat fog létrejönni.


Ľubomír Púchovský Dunaradvány polgármestere a beruházás összekötő erejére hívta fel a figyelmet. A Duna összeköti, és nem szétválasztja a két partot!