WaVE – 1. HTCS találkozójáról

WaVE – 1. HTCS találkozójáról

2020. február 4-én az Ister-Granum EGTC vezetésével Esztergomban tartotta alakuló ülését a nemzetközi WaVE projekt helyi támogató csoportja (HTCS). A találkozó célja az Ister-Granum Eurorégióban található, vízhez kapcsolódó örökségek feltárása volt.

2020. február 4-én az esztergomi Szent Adalbert központban az Ister-Granum Eurorégióban tevékenykedő 11 szakember részvételével, a WaVE ((Water-linked heritage Valorization by developing an Ecosystemic approach- Vízhez kapcsolódó örökségek értékelése ökoszisztéma alapú módszertan kidolgozásával) című projekt érdekeltjeinek első találkozója keretében megalakult a projekt helyi támogató csoportja.

Az ülés kezdetén Nagy Péter, az Ister-Granum EGTC igazgatója köszöntötte a résztvevőket és ismertette az ülés céljait. Ezt követően Dolník-Domány Zsófia, a WaVE projektmenedzsere bemutatta az INTERREG EUROPE Program keretében, a Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam támogatásával megvalósuló projekt főbb jellemzőit. Elmondta, hogy az Ister-Granum EGTC mellett 2 hollandiai, 2 olasz, 1 dán és 1 spanyol szervezet részvételével zajló projekt célja a vízhez kapcsolódó természeti és kulturális örökségek megőrzése, fejlesztése, hasznosítása. A 2019. augusztus 1-én indult, 3 évig tartó szoft projekt során lehetőség nyílik tanulmányutakon való részvételre, ahol a partnerség tagjai egymás „jó gyakorlataival” ismerkedhetnek meg. Az új, innovatív ötleteket saját térségeikben hasznosíthatják projektek kidolgozására, amelyek később különböző pályázati kiírásokra nyújthatók majd be. Ezáltal valósul meg az INTERREG EUROPE program sajátos követelménye, miszerint már meglévő szakpolitikai eszközök befolyásolását is eredményeznie kell a projektnek.

Ocskay Gyula a CESCI képviseletében elmondta, hogy a WaVE első lépéseként a CESCI egy, a térségben található, vízhez kapcsolódó kulturális értékeket, és a fejlesztésükre hatással lévő stratégiákat, szakpolitikai eszközöket bemutató tanulmányt készít. A módszertan ismertetése után felkérte a résztvevőket, hogy mondjanak a feltételeknek megfelelő természeti és kulturális örökségeket, majd kisebb csoportokban dolgozva fejtsék ki az egyes értékek jellemzőit, fejlesztési lehetőségeit. A csoportmunkák eredményeit a csoportvezetők prezentálták.

Az interaktív, 3 órán át tartó találkozó sikeresen zárult, ugyanis a szakértők aktív közreműködésével elkészült az a lista, amely a helyzetértékelő dokumentum alapját fogja képezni. A 2. ülésre 2020. március 4-én kerül majd sor. Fő témája a térség tematikus SWOT elemzésének elkészítése lesz.

A projektről bővebben a https://www.interregeurope.eu/wave/, és a https://istergranum.eu/projektek/futo-projektek/wave-vizhez-kapcsolodo-oroksegek-ertekelese-okoszisztema-alapu-modszertan-kidolgozasaval/?preview=true honlapokon olvashat, valamint Nagy Pétertől, az Ister-Granum EGTC igazgatójától, a WaVE projekt kommunikációs menedzserétől kérhet tájékoztatást a nagypeter@nagypeter.eu e-mail címen.