WaVE – 3. HTCS találkozó

WaVE – 3. HTCS találkozó

2020. május 28-án az Ister-Granum EGTC vezetésével a COVID-19 miatt kialakult helyzet miatt online tartotta ülését a nemzetközi WaVE projekt helyi támogató csoportja (HTCS). A találkozó céljai a WaVE projektben elkészült helyzetelemzés eredményének bemutatása, a partnerektől tanult jó gyakorlatok ismertetése, valamint a jó gyakorlatok lehetséges adaptálásának bemutatása és közös megvitatása voltak.

2020. május 28-án online került megrendezésre a WaVE (Water-linked heritage Valorization by developing an Ecosystemic approach- Vízhez kapcsolódó örökségek értékelése ökoszisztéma alapú módszertan kidolgozásával) című projekt érdekeltjeinek 3. találkozója, melyen a régió meghívott szakemberei vettek részt.
Az ülés kezdetén Nagy Péter, az Ister-Granum EGTC igazgatója köszöntötte a résztvevőket és ismertette a találkozó céljait, majd Dolník-Domány Zsófia foglalta össze a projekt elmúlt három hónapjának eseményeit. Többek között elmondta, hogy elkészült az Ister-Granum Eurorégió vízhez kapcsolódó kulturális örökségeire vonatkozó helyzetelemző dokumentum, azaz a Status Quo jelentés, mely feltárja a térség vízhez kapcsolódó örökségeit és a rájuk vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. Ezt követően Ocskay Gyula a CESCI képviseletében részletezte a dokumentum főbb eredményeit, majd Bunyevácz Katalin és Dolník-Domány Zsófia tartott összefoglalót a partnerektől tanult, a térségünkben is alkalmazható jó gyakorlatokról. Ilyen például az elhagyatott épületek modernizálása és új funkciókkal való feltöltése, videókészítő verseny szervezése a helyi iskolásoknak a szellemi örökségek népszerűsítése érdekében, a helyi lakosság aktív közreműködésével megvalósuló kiállítás szervezése, innovatív telefonos alkalmazások használata, illetve tematikus utak kialakítása. A találkozó végén Katalin összefoglalta a készülő akciótervet és arra kérte a résztvevőket, hogy interaktív módon válaszoljanak a feltett kérdésekre, ezzel is segítve az akcióterv kidolgozását.
Az online „ülés” az apró technikai nehézségek ellenére sikeresen zárult. A következő teljes létszámú találkozóra –reményeink szerint már személyesen- szeptemberben kerül sor.

A 2019. augusztus 1-én kezdődött, 3 évig tartó, a vízhez kapcsolódó örökségek megőrzésére és fejlesztésére irányuló, az Interreg Europe Program, valamint a Magyar Állam támogatásával megvalósuló WaVE projektben az Ister-Granum EGTC mellett a holland, spanyol, olasz és dán partnerek egymással szorosan együttműködnek, tudásátadó rendezvényeken vesznek részt, már bevált jó gyakorlatokat cserélnek, valamint a helyi érdekeltjeiket aktívan bevonják a fejlesztési folyamatokba. Mindennek eredményeként egy-egy cselekvési tervet dolgoznak ki a régióikban található, vízhez kötődő örökségek fejlesztésére vonatkozóan. Az Ister-Granum EGTC a cselekvési tervben konkrét projekteket dolgoz majd ki, melyek elsősorban a leendő Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program pályázati kiírásaira kerülnek majd benyújtásra.

A projektről bővebben a https://www.interregeurope.eu/wave/, a https://www.facebook.com/WaVEInterreg/ és a https://istergranum.eu/projektek/futo-projektek/wave-vizhez-kapcsolodo-oroksegek-ertekelese-okoszisztema-alapu-modszertan-kidolgozasaval/?preview=true honlapokon olvashat