WaVE projekt – 5. HTCS találkozó - Ister-Granum

WaVE projekt – 5. HTCS találkozó

2021. május 25-én az Ister-Granum EGTC vezetésével online tartotta ülését a WaVE projekt helyi támogató csoportja (HTCS). A találkozó céljai a projekttel kapcsolatos aktuális információk megosztása, és az EGTC által közelmúltban nyert pilot típusú pályázat tevékenységeinek bemutatása volt.

2021. május 25-én online került megrendezésre a WaVE (Water-linked heritage Valorization by developing an Ecosystemic approach- Vízhez kapcsolódó örökségek értékelése ökoszisztéma alapú módszertan kidolgozásával) című projekt érdekeltjeinek 5. találkozója, melyen a régió meghívott szakemberei, polgármesterei vettek részt.

Az ülés kezdetén Nagy Péter, az Ister-Granum EGTC igazgatója köszöntötte a résztvevőket és ismertette a találkozó céljait, majd Bunyevácz Katalin, a projekt külsős szakmai segítője foglalta össze az elmúlt hónapok eseményeit, amelyek közül kiemelendő, hogy az EGTC 74 340 eurós Interreg Europe Program támogatást nyert el a WaVE projekt keretében, egy mintaprojekt (pilot) megvalósítására.

A mintaprojekt első tevékenységét Menner Petra külsős szakértő mutatta be: az Ister-Granum Eurorégió területén található összesen 15 db szlovákiai és magyarországi, előre kiválasztott település kulturális örökségeiről teljeskörű leltár készül, amely magában foglalja az épített örökségeket úgymint egykori vízimalmok, templomok, híres épületek, emlékművek, turisztikai látványosságok, szabadidős tevékenységek helyszínei és a szellemi örökségeket, utóbbiak esetében elsősorban a vízhez kapcsolódó hagyományokat, legendákat (történeteket), valamint a vízhez kapcsolódó kihalófélben lévő mesterségeket (pl. nádvágás, hajózás, aranyásás, vízimolnárkodás stb).

Ezzel a kutatással párhuzamosan egy játék is meghirdetésre kerül a lakosság, civil szféra szereplői között. A játékra a részt vevők úgy nevezhetnek, ha beküldenek egy néhány mondatos összefoglalót a településükre jellemző hagyományokról, legendákról, mesterségekről, és a legendák ismerőjének adatairól. A játék (verseny) célja szellemi örökségek gyűjtése a civil szféra bevonásával. Az így begyűjtött örökségek bekerülnek a leltárba, valamint alapját képezik 12 db videó készítésének a térség szellemi örökségeiről. Ezt a pilot tevékenységet Milotai Richárd külsős szakértő mutatta be a találkozón.

A pilot harmadik fő tevékenysége tematikus útvonalak kialakítása a leltárba vett örökségek mentén. A pilot tevékenységei és tapasztalatai be fognak épülni a WaVE keretében kidolgozandó akciótervbe. Az akcióterv projekt javaslatait pedig a tervek szerint 2021-2027 között valósítaná meg néhány tagtelepülésével közösen az Ister-Granum EGTC a Szlovák-Magyar határon átgyúló program támogatásával. Az akcióterv végleges változata 2021 végére készül el.

A találkozó során egy interaktív beszélgetésre is sor került, ahol a résztvevők javaslatot tettek, hogy az általuk képviselt település mely épített és szellemi örökségeit lenne érdemes a pilot keretében felkutatni és bemutatni.

A következő találkozóra 2021 nyarán kerül sor.