Közlekedésfejlesztés

Közlekedésfejlesztés

Útfejlesztések kapcsán a legjelentősebb a 10-es főút fejlesztése és az V/C észak-déli közlekedési folyosó megvalósítása érdekében végzett lobbytevékenység. Több konferenciát szerveztünk, kiadványt jelentettünk meg, szakmai munkacsoportot alapítottunk, amelyben a régió szereplői, közlekedési szakemberek dolgoztak. Jelenleg is aktívan figyelemmel kísérjük a közlekedési folyosó ügyét, részt veszünk konferenciákon stratégia tervezést előkészítő folyamatokban.


Az Ister-Granum bekapcsolódott az Ipoly-hidak terveztetésébe, minden lehetséges fórumon felemelte szavát a börzsönyi és Alsó Garam menti térség átjárhatóságát elősegítő összeköttetések megépítése érdekében.


Az EGTC a 2008-as elő projektjei között egy kerékpáros szolgáltató hálózat kialakítására nyújtott be projektkoncepciót, amelyet támogattak a bírálók, de sajnos a következő körökben beadott pályázat megvalósítására már nem sikerült anyagi támogatást elnyerni. Az elképzelésnek része volt az Ipolydamásdot Letkéssel összekötő kerékpárút megépítése, és 82 települést érintő szolgáltatóhálózat kialakítása. A szolgáltatóhálózat megvalósítása szerepel az EGTC terveiben, illetve adott esetben határon átnyúló kerékpárút megépítésébe is bekapcsolódik. A 2014-2020-as időszak tervei között szerepel a Szob – Ipolydamásd – Helemba – Garamkövesd – Párkány, a Párkány – Karva, és az Esztergomot a Város és Dorog határán lévő Pala tó összeköttetését biztosító kerékpárutak megépítése, illetve ahol ez nem lehetséges, ott az utak jelölése, kitáblázása.

RTDMSz

RTDMSz

A „Határtalan desztináció” elnevezésű projekt célja egy Esztergom – Párkány központú turisztikai céltérség kialakítása, többek között az ehhez szükséges stratégiai dokumentumok, projektek kidolgozásán kívül az intézményi-szervezeti háttér megteremtésével, érintőképernyős info-kioszkok és információs táblák kihelyezésével, turisztikai kiadványok megjelentetésével és egy négynyelvű turisztikai portál kialakításával.

Vállalkozási-Logisztikai övezet

Vállalkozási-Logisztikai övezet

A projekt célja Duna két partján meglévő, illetve kialakítható logisztikai-ipari potenciál komplementer előnyeinek kihasználása az EGTC fejlesztése céljából. A magyar oldalon meglévő erős ipari potenciál logisztikailag gyengén megtámasztott, a szlovák oldalon viszont az igen kedvező logisztikai adottságok sem alakították ki az extenzív iparfejlesztés feltételeit. A Duna két partjának kiegyensúlyozott, összehangolt fejlesztése eredményeként a fejlettségbeli különbségek felszámolását, a foglalkoztatottsági mutatók javulását, a befektetők számára nyújtott szolgáltatások színvonalának emelkedését, a befektetett tőke összegének megugrását, az EGTC geopolitikai súlyának erősödését várjuk.

120 éves a Mária Valéria híd

120 éves a Mária Valéria híd

A Mária Valéria híd újjáépítésének 120. évfordulóján, 2015. szeptember 28-án a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, a Közlekedéstudományi Egyesület, és az Ister-Granum EGTC társszervezésében szakmai konferencia került megrendezésre Esztergomban, a Szent Adalbert Központban. A konferenciát Nagy Péter igazgató (Ister-Granum EGTC) köszöntője után dr. Völner Pál – a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos – Romanek Etelka, Esztergom, és Szabó Eugen Párkány polgármestere nyitotta meg. (Tovább…)