Meghívó

 

ELŐTERJESZTÉSEK:

 

1. Beszámolók az elmúlt év történéseiről

 

1.1 Az EGTC bejegyeztetése
Előadó: dr. Jankai Norbert térségfejlesztési menedzser, Ister-Granum Kht.

 

1.2 A Szolidaritási Alap
Előadó: Ocskay Gyula ügyvezető, Ister-Granum Kht.

 

1.3 Az eurorégiós projektek

 

1.3.1 Az Ipoly-hidak helyzete
Előadó: Farkas Iván parlamenti képviselő, Magyar Koalíció Pártja

 

1.3.2 Az URBACT-pályázat bemutatása
Előadó: Ocskay Gyula ügyvezető, Ister-Granum Kht.

 

1.3.3 A Norvég Civil Támogatási Alap pályázata
Előadó: Ocskay Gyula ügyvezető, Ister-Granum Kht.

 

2. Döntés az új tagok felvételéről

 

3. Döntés a bizottsági tagok delegálásáról

 

Kávészünet

 

4. Az EGTC pályázatairól

 

4.1 A magyar-szlovák ETE-kiírás bemutatása
Előadó: Török Zsolt programfelelős, VÁTI Kht.

 

4.2 A projektjavaslatok megvitatása
Előadó: Ocskay Gyula ügyvezető, Ister-Granum Kht.

 

4.3 A projektek finanszírozását érintő javaslatok megvitatása
Előadó: Ocskay Gyula ügyvezető, Ister-Granum Kht.

 

5. Egyéb

 

Jegyzőkönyv

 

UZNESENIA:

1. Správy o udalostiach uplynulého roka

1.1 Registrácia EZÚS-u
Dr. Norbert Jankai, rozvojový manažér, Ister-Granum, s.r.o.

1.2 Fond solidarity
Gyula Ocskay, riaditeľ, Ister-Granum, s.r.o.

1.3 Euroregionálne projekty

1.3.1 Situácia Ipeľských mostov
Iván Farkas, parlamentný poslanec, MKP

1.3.2. Predstavenie projektu URBACT
Gyula Ocskay, riaditeľ, Ister-Granum, s.r.o.

1.3.3. Projekt Nórskeho fondu pre neziskové organizácie
Gyula Ocska, riaditeľ, Ister-Granum, s.r.o.

2. Rozhodnutie o prijatí nových členov

3. Rozhodnutie o delegovaní členov komisie

Prestávka

4. Projekty EZÚS-u

4.1 Predstavenie výzvy Cezhraničnej maďarsko-slovenskej spolupráce
Zsolt Török, zodpovedný za program, VÁTI, s.r.o.

4.2. Prediskutovanie projektových nápadov
Gyula Ocskay, riaditeľ, Ister-Granum, s.r.o.

4.2 Prediskutovanie návrhov týkajúcich sa financovania projektov
Gyula Ocskay, riaditeľ, Ister-Granum, s.r.o.

5. Iné