Projekt rövid összefoglalója magyarul:


A projekt közvetlen célja Magyarország és Szlovákia közötti átkelési kapcsolatok bővítése a Neszmély-Dunaradvány (Radvan nad Dunajom) között építendő komp átkelési lehetőség megépítésével. A projekt tartalma magyar és szlovák oldalon a kompkikötőhöz szükséges útcsatlakozás kiépítése, 6 db parkoló hely a szlovák oldalon, 28 db parkoló hely a magyar oldalon, 1-1 kompkikötő épület és 1-1 komprámpa építésére kerül sor, valamint a komp beszerzésére és üzembe helyezésére. A projektben 3 projekt partner vesz részt: LB – NIF Zrt., B2 – Magyar Közút NZrt., B3 – Ister-Granum EGTC. Magyar oldalon a kivitelezési feladatokat az LB – valósítja meg. A komp beszerzéséért és üzemeltetéséért a B2 partner – felel. A szlovák oldalon megvalósuló beruházást a B3 partner – EGTC végzi el.
Stratégiai cél a teljes szlovák-magyar határszakaszon a jelenleg egymástól elvágott települések és határvidékek gazdasági-társadalmi integrációjának elősegítése, az együttműködési potenciál kiaknázása, és különösen a leszakadó határ menti területek felzárkózása.
A projekt megvalósítása az alábbi eredmény indikátorokat generálja: – elérhetőségi viszonyok javulása, – határátlépési pontok sűrítése a magyar-szlovák határszakaszon, – úthasználók járműüzemi költségeinek csökkentése.
A határátkelő fejlesztése a rokoni, baráti illetve kulturális kapcsolatok ápolását segítheti leginkább. Ugyanakkor Duna mentén a sűrűbb határátmenetek a szlovákiai magyarok itthoni munkavállalásának bővülését is eredményezhetik a munkaerő-piaci integrációval, a munkavállalói mobilitás javulásával.


Projekt rövid összefoglalója szlovákul:


Cieľom projektu je zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko
-maďarskej hranice. Priamym cieľom projektu je vybudovanie cezhraničného spojenia vybudovaním kompy medzi obcami Neszmély (HU) a Radvaň nad Dunajom (SK). Na maďarskej strane bude vybudované cestné spojenie pre prístav, 28 parkovacích miest, 1 terminál, 1 trajektová rampa, obstaranie kompy a uvedenie kompy do prevádzky. Na Slovenskej strane bude vybudované cestné spojenie pre prístav, 9 parkovacích miest, 1 terminál a 1 trajektová rampa. V projekte sú zúčastnení traja partneri: LB – NIF Zrt., B2 – Magyar Közút NZrt., B3 – Ister-Granum EGTC. Na maďarskej strane stavebné úlohy vykonáva NIF Zrt.- LB. Obstaranie a prevádzkovanie kompy bude vykonávať Magyar Közút NZrt – partner B2. Za investičné výstavby na slovenskej strane bude zodpovedný Ister-Granum EGTC – partner B3.
Strategickým cieľom projektu je podporiť sociálno-ekonomickú integráciu tých pohraničných regiónov, ktoré sú v súčasnosti odrezané. Chceme využívať potenciál spolupráce a najmä podporiť menej rozvinuté prihraničné regióny. Realizáciou projektu sa dosiahnu tieto výsledky: – zlepšenie podmienok dostupnosti, – zvýši sa hustota hraničných priechodov na maďarsko-slovenskej hranici, – zníženie prevádzkových nákladov vozidiel pre účastníkov cestnej premávky / skráti sa čas potrebný na prejazd.
Vybudovanie hraničného priechodu ďalej rozvíja príbuzenské, priateľské a kultúrne vzťahy. Súčasne, pozdĺž Dunaja by hustejšie hraničné priechody viedli k integrácií pracovnej sily a zlepšeniu mobility zamestnancov.


Projekt rövid összefoglalója angolul:


The direct objective of the project is to increase the number of crossing options between HU and SK by constructing a ferry crossing option between Neszmély and Radvaň nad Dunajom. Project contains:- building necessary road connection to the ferry on the HU and on the SK side, – building 6 parking places on the SK side and 28 on the HU side, – building 1-1 ferry buildings and 1-1 ferry ramps on both sides. Procurement of the ferry and putting into service will be implemented within the project. 3 PPs will participate in the project. LB – NIF Zrt., B2 – Magyar Közút NZrt., B3 – Ister-Granum EGTC. Construction works of the HU side will be implemented by the LB. Buying of ferry and operation of it will be implemented by B2 partner. Investments of the SK side will be managed by B3 partner. The strategic objective is to promote the economic and social integration of settlements and border regions currently separated from each other along the border between SK and HU, to leverage the cooperation potential, and especially to help the lagging regions along the border catch up. The implementation of the project will generate the following result indicators: – improved conditions of access, – increased density of border crossing points along the border between Hungary and Slovakia, – decreased cost for vehicles using the road. The implementation of the project will generate the following result indicators: – improved conditions of access, – increased density of border crossing points along the border between Hungary and Slovakia, – decreased cost for vehicles using the road. The development of the border crossing point can primarily help in strengthening family and friendly ties, as well as cultural relationships. At the same time, increased density of border crossing points along the Danube can also result in increased employment opportunities in Hungary for Hungarians in Slovakia by improving integration on the labor market and increasing employment mobility.