IG Heritage – Újra felfedezett örökség – a foglalkoztatottság növelése a helyi termelők határokon átnyúló hálózatépítése által

Az akcióterv szervesen épül az Ister-Granum EGTC 2012-ben elindított helyitermék-programjának korábbi eredményeire, megvalósított projektjeire, amelyek célja egy határon átnyúló helyitermék-hálózat, egyfajta klaszter létrehozása, és ezen keresztül az eurorégió gazdasági fejlesztése, munkaerőpiaci helyzetének javítása és a regionális identitástudat erősítése.


 

Kompösszeköttetés létesítése Neszmély és Dunaradvány (Radvaň nad Dunajom) települések között

A projekt közvetlen célja Magyarország és Szlovákia közötti átkelési kapcsolatok bővítése a Neszmély-Dunaradvány (Radvan nad Dunajom) között építendő komp átkelési lehetőség megépítésével.


WaVE – Vízhez kapcsolódó örökségek értékelése ökoszisztéma alapú módszertan kidolgozásával

A WaVE a vízhez kapcsolódó örökségek hasznosítását és újraértékelését célzó projekt, mely az ökoszisztéma-alapú megközelítésének köszönhetően a természet és az örökségek megőrzése és továbbfejlesztése mellett pozitív mellékhatásaként elősegíti a részt vevő helyszíneken a társadalmi-gazdasági növekedést és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást. 


Ister-Granum aktív turisztikai stratégia elkészítése

A projekt célja egy Ister-Granum Térségi Aktív Turisztikai Stratégia kidolgozása.