A projekt főbb adatai

A program, amely keretében megvalósul: Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

A projekt neve: CCP – Coordination and communication /Koordináció és kommunikáció/

Projekt szám: SKHU/1802/3.1/048

A megvalósítás időtartama: 2019. 10. 01. – 2022. 09. 30.

A projekt költségvetése: 158 104,80 Euró

A Regionális Fejlesztési Alapból kapott támogatás: 134 389,08 euró

A projekt összefoglaló leírása

AZ EGTC feladata az Ister-Granum Heritage  elnevezésű akcióterv öt projektjének koordinálása, és teljes körű kommunkikációs feladatának ellátása. Segítésget nyújt a partnerek egymás közti, illetve az Irányító Hatósággal való kapcsolattartásban, az adminisztrációs feladatok ellátásában, jogi, techniakai kérdések megoldásában.

Ennek a tevékenységnek a fő célja a TAPE projektek (5 egyedi projekt) valamennyi adminisztratív és operatív tevékenységének hatékony összehangolása annak biztosítása érdekében, hogy a TAPE projektek partnerei elkötelezték magukat az eredményekkel. E tekintetben az Ister Granum EGTC vállalja az egyes projektek TAPE-n belüli koordinációjával kapcsolatos összes feladatot. A koordinációval kapcsolatos feladatok magukban foglalják a különféle jogi, technikai és igazgatási szempontokat.
A CCP koordinációs és kommunikációs stratégiáját az Ister Granum Európai Csoportosulás végzi. A projektmenedzsment-csapat egy projektmenedzserből és egy projekt-asszisztensből áll. A projektmenedzsment tevékenységeket a teljes projekt végrehajtási időszak alatt végzik.

A kommunikációs tevékenységek sokrétűek. Először: általában a cselekvési tervet közlik. Másodszor, a cselekvési tervben szereplő egyedi projektekkel kommunikálják. Harmadszor, a TAPE projektek partnerei közötti belső kommunikáció a CCP felelősségi körébe tartozik. Az EGTC gondoskodni fog arról, hogy a kommunikációs követelmények teljesüljenek a teljes TAPE végrehajtási időszak alatt.