Útfejlesztések kapcsán a legjelentősebb a 10-es főút fejlesztése és az V/C észak-déli közlekedési folyosó megvalósítása érdekében végzett lobbytevékenység. Több konferenciát szerveztünk, kiadványt jelentettünk meg, szakmai munkacsoportot alapítottunk, amelyben a régió szereplői, közlekedési szakemberek dolgoztak. Jelenleg is aktívan figyelemmel kísérjük a közlekedési folyosó ügyét, részt veszünk konferenciákon stratégia tervezést előkészítő folyamatokban.


Az Ister-Granum bekapcsolódott az Ipoly-hidak terveztetésébe, minden lehetséges fórumon felemelte szavát a börzsönyi és Alsó Garam menti térség átjárhatóságát elősegítő összeköttetések megépítése érdekében.


Az EGTC a 2008-as elő projektjei között egy kerékpáros szolgáltató hálózat kialakítására nyújtott be projektkoncepciót, amelyet támogattak a bírálók, de sajnos a következő körökben beadott pályázat megvalósítására már nem sikerült anyagi támogatást elnyerni. Az elképzelésnek része volt az Ipolydamásdot Letkéssel összekötő kerékpárút megépítése, és 82 települést érintő szolgáltatóhálózat kialakítása. A szolgáltatóhálózat megvalósítása szerepel az EGTC terveiben, illetve adott esetben határon átnyúló kerékpárút megépítésébe is bekapcsolódik. A 2014-2020-as időszak tervei között szerepel a Szob – Ipolydamásd – Helemba – Garamkövesd – Párkány, a Párkány – Karva, és az Esztergomot a Város és Dorog határán lévő Pala tó összeköttetését biztosító kerékpárutak megépítése, illetve ahol ez nem lehetséges, ott az utak jelölése, kitáblázása.