Két új pályázat beadásáról döntött, és új igazgatót választott az Ister-Granum EGTC Közgyűlése

Az esztergomi Vármegyeháza Dísztermében tartotta soron következő ülését 2011. október 19-én az Ister-Granum EGTC Közgyűlése.

Ocskay Gyula igazgató a májusi ülés óta eltelt időszak eseményeiről beszámolva elmondta, hogy a jogszabályi, gazdálkodási területeken felmerült problémák rendezésével, és a szakmai munka megerősítésével telt el az elmúlt három-négy hónap. A működési költségek lefaragása érdekében az EGTC új irodába költözött, és januártól új könyvelője lesz a szervezetnek. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ETT-k működésére kiírt pályázatán a legnagyobb támogatást elérve 22,3 millió forintot nyert el az Ister-Granum. Portugáliában, Brüsszelben és Lengyelországban szakmai napokon képviselték a Csoportosulást. Érzékelhető, hogy mintaként tekintenek az Unióban másodikként bejegyzett együttműködésre.

A Közgyűlés több, még a tavasszal elindított ügyben hozott döntést. Elfogadta a szervezet 2010. évi gazdálkodásáról készült belső ellenőri jelentését. Több ponton módosította a Csoportosulás alapszabályát, egyezményét, jóváhagyta a Felügyelő Bizottság ügyrendjét. A módosítások következtében a négy tagra bővített bizottság tagjává választották Kádaši Erzsébetet.

Nagy Péter személyében új igazgatót választottak a polgármesterek, aki november elsejétől veszi át a megbízatást Ocskay Gyulától. A váltást a korábbi igazgató kezdeményezte.

Az Ister-Granum EGTC két projektet nyújt be a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázati felhívására. A Limes: a kortalan desztináció elnevezésű projekt keretében a közös magyar-szlovák Duna-szakaszt lefedő, három EGTC (Ister-Granum, Pons Danubii, Arrabona) területét érintő turisztikai desztinációs menedzsmentfejlesztés valósulhat meg. A Kerékpáros paradicsom című (szintén konzorciumi formában benyújtott) pályázat keretében megépítésre kerülne az Eurovelo 6. szlovákiai szakaszának Komáromot Karvával összekötő szakasza. Az egész régiót lefedő hobbykerékpárút-hálózat kialakítása is megkezdődik a meglévő utak felhasználásával, kitáblázásával, a térség szolgáltatóinak bevonásával. Karvától Helembán keresztül Szobig a még hiányzó szakaszokra is elkészülnének az építési tervek. Az esetleges nyertes projektek finanszírozásának megoldásának érdekében a Közgyűlés megbízta az igazgatót új javaslat kidolgozásával.

l