Az esztergomi Európa Intézet

Európában számos országban létezik olyan intézet, amely tudományos igényű kutatásokat végez a határmentiség témájában, kutatásaival hozzájárul a határ átjárhatóságát segítő jogszabályok megalkotásához, emellett oktatásokat, képzéseket szervez, és ilyen témákban információs szolgálatot működtet.

Európában számos országban létezik olyan intézet, amely tudományos igényű kutatásokat végez a határmentiség témájában, kutatásaival hozzájárul a határ átjárhatóságát segítő jogszabályok megalkotásához, emellett oktatásokat, képzéseket szervez, és ilyen témákban információs szolgálatot működtet. A mintát a Strassbourg és Kehl által 1993-ban alapított Euro-Institut (FRA-GER) adja, de számos további sikeres kezdeményezés létezik Európa szerte. (További intézetek itt:http://www.transfrontier.eu/ )

A CESCI-t 2009-ben azzal a céllal hozták létre, hogy a határ menti együttműködéseket a francia Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT: http://www.espaces-transfrontaliers.org/) mintájára segítse a magyar határok mentén. A CESCI négyféle feladatot lát el: tudományos kutatási projekteket valósít meg a határmentiség témájában, a tudományos kutatások eredményeire alapozva stratégiai terveket készít, a stratégiai tervek alapján folytat határ menti fejlesztési tevékenységet, valamint mediátori feladatokat lát el a helyi, a nemzeti és az uniós szintű szereplők között.

Az Európa Intézet keretében a CESCI a 2013. évi költségvetési támogatásból európai színvonalú kutatóközpontot hoz létre Esztergomban, amely az alábbi szakterületeken egészíti ki a ma meglévő struktúrát: térelméleti kutatások, a területi együttműködéssel kapcsolatos vizsgálatok (határon átnyúló, transznacionális és interregionális), határ menti térségek vizsgálata területi, gazdasági, társadalmi és intézményi szempontból, a határ menti együttműködések jogi kereteinek vizsgálata, a több szintű kormányzással kapcsolatos vizsgálatok.

Az intézet multidiszciplináris jellegű kutatásokat végez, amelyek kimeneti eredményei szakpolitikai relevanciával bírnak, így segíthetik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a parlamenti képviselők jogszabály-előkészítő munkáját. Elsősorban tehát nem alapkutatási feladatokat lát el, hanem a döntéshozatal tudományosan megalapozott befolyásolásán keresztül a konkrét határ menti fejlesztéseket segíti elő. Ennek keretében kutatásokat végez, amelyhez a forrásokat a CESCI anyaegyesületként biztosítja saját forrásaiból, támogatásokból és pályázati bevételekből, illetve az intézet a CESCI-n keresztül pályázatokon keresztül szerzi meg. A későbbiekben – amennyiben az intézet tevékenysége saját bevételek szerzése útján is finanszírozhatóvá válik – az intézmény jogilag is önállósulhat.

Az intézet szakmailag autonóm módon, de a CESCI tervezési-fejlesztési központjával stratégiai szintű, szoros együttműködésben látja el feladatait. Az intézetet a CESCI kutatási igazgatója vezeti, munkaszervezetét egy senior és két junior kutató, valamint a CESCI tervezési részlegén is foglalkoztatott gyakornokok alkotják.

Az intézet adminisztrációját külön szerződés alapján az Ister-Granum EGTC látja el, amely az intézet területén nyer elhelyezést. Ezen kívül az Ister-Granum EGTC fogja ellátni az Európa Intézet információs szolgáltatási feladatait is, míg a CESCI által kialakított keretek között a négy munkatárs a kutatási és képzési feladatokat végzi.

A megnyitót egy nemzetközi mini konferencia előzi meg, amelynek során a meghívott előadók a sikeres határon átnyúló együttműködések feltételeinek egy-egy eleméről tartanak előadást.

Az Európa Intézet megnyitásának tervezett programja

 

Helyszín: Esztergom, Szent Adalbert Központ

Időpont: 2013. május 30.

12.00 – 13.40: mini konferencia: A sikeres határ menti együttműködések feltételei

Elnök: dr. Tóth Tamás elnök

12:00 Jens Gabbe elnök (AEBR, Tanácsadó Bizottság): Tudomány és együttműködés

12.20 Jean Peyrony igazgató (MOT): A határtérségek feltárása: a megfelelő adatok

12.40 Ocskay Gyula főtitkár (CESCI): A határtérségek integrált fejlesztése: a megfelelő módszertan

13.00 Bottlik Zsolt igazgató – Jeney László senior kutató (European Institute, CESCI): A határmentiség történelmi és földrajzi háttere Köztes-Európában

13.20 Juan José Lirón Lago igazgató (Galicia – Norte de Portugal EGTC, Vigo): Intézményes együttműködési modellek a portugál-spanyol határtérségben: a szükséges intézményi-jogi keretek

13.40 Sebastian Rihm projektmenedzser (Euro-Institut, Kehl) – Hynek Böhm projektmenedzser (Institut EuroSchola): Az Euro-Institut szerepe a határ menti együttműködések erősítésében: a segítő intézményi háttér

14.00: ünnepélyes megnyitó

Beszédet mondanak:

Dr. Rétvári Bence államtitkár, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Didier Haguenauer együttműködési attasé, Budapesti Francia Nagykövetség

14.15 Szalagvágás, fogadás