WaVE

WaVE

 A WaVE a vízhez kapcsolódó örökségek hasznosítását és újraértékelését célzó projekt, mely az ökoszisztéma-alapú megközelítésének köszönhetően a természet és az örökségek megőrzése és továbbfejlesztése mellett pozitív mellékhatásaként elősegíti a részt vevő helyszíneken a társadalmi-gazdasági növekedést és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

WaVE – Water-linked heritage Valorization by developing an Ecosystemic approach (Vízhez kapcsolódó örökségek értékelése ökoszisztéma alapú módszertan kidolgozásával)A projekt főbb adatai

A program, amely keretében megvalósul: Interreg Europe 2014-2020

A projekt neve: WaVE- Water-linked heritage Valorization by developing an Ecosystemic approach (Vízhez kapcsolódó örökségek értékelése ökoszisztéma alapú módszertan kidolgozásával)

A megvalósítás időtartama: 2019.08.01.-2022.07.31

A projekt teljes költségvetése: 1 516 007 Euró

A Regionális Fejlesztési Alapból kapott támogatás összesen: 1 273 535, 25 euró

Az Ister-Granum EGTC teljes költségvetése: 158 130 euró

Az Ister-Granum EGTC Regionális Fejlesztési Alapból kapott támogatása:134 410 euró

A projektben részt vevő partnerek:

  • Breda Város Önkormányzata (Hollandia)
  • Aarhus Város Önkormányzata (Dánia)
  • Alikante Tartományi Tanács (Spanyolország)
  • Ister Granum EGTC (Magyarország)
  • Ravenna Város Önkormányzata (Olaszország)
  • CertiMac (Olaszország)
  • Delft Technológiai Egyetem (Hollandia)

 

A projekt összefoglaló leírása

 A WaVE a vízhez kapcsolódó örökségek hasznosítását és újraértékelését célzó projekt, mely az ökoszisztéma-alapú megközelítésének köszönhetően a természet és az örökségek megőrzése és továbbfejlesztése mellett pozitív mellékhatásaként elősegíti a részt vevő helyszíneken a társadalmi-gazdasági növekedést és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást. Az Interreg Europe program egyedi követelményeinek eleget téve a projekt a már meglévő szakpolitikák fejlesztésére fókuszálva hivatott elősegíteni a kedvező változásokat. Ennek érdekében a WaVE-ben részt vevő partnerek elkészítik cselekvési terveiket, melyet a projekt utolsó évében megvalósítanak. Az akciótervek elkészítése érdekében egymással szorosan együttműködnek, tudásátadó rendezvényeken vesznek részt, már bevált jó gyakorlatokat cserélnek, valamint  a helyi érdekeltjeiket aktívan bevonják a fejlesztési folyamatokba. A projekt eredményeként a vízhez kapcsolódó örökségek integrált érvényesítésére, fejlesztésére irányuló szakpolitikák, programok pozitív irányba módosulhatnak, új projektötletek valósulhatnak meg.

 

A WaVE projektről további információ a https://www.interregeurope.eu/wave/ oldalon olvasható.

Kapcsolattartó: Dolník-Domány Zsófia, zsofia.domany@istergranum.eu

Sajtóközlemény

Projekttalálkozó Bredában (2019. 10. 03.)

1. Hírlevél: 2020 január (HUN)

Newsletter 1. (EN)

Informačný spravodaj 1. (SK)