WaVE projekt - 6. HTCS találkozójáról - Ister-Granum

WaVE projekt – 6. HTCS találkozójáról

2021. szeptember 27-én az esztergomi Duna Múzeumban került megrendezésre a WaVE (Water-linked heritage Valorization by developing an Ecosystemic approach- Vízhez kapcsolódó örökségek értékelése ökoszisztéma alapú módszertan kidolgozásával) című projekt érdekeltjeinek 6. találkozója, melyen a régió meghívott szakemberei, polgármesterei vettek részt.

Nagy Péter, az Ister-Granum EGTC igazgatója köszöntötte a résztvevőket és röviden ismertette a találkozó céljait. Majd Bunyevácz Katalin ismertette, hogy az előző találkozó óta eltelt 6 hónapban mik történtek a projektben, valamint részletezte a projektben a közeljövőben várható fontosabb eseményeket.

Az elmúlt hónapok online nemzetközi találkozói után várhatólag egy személyes találkozóra kerül majd sor november 14 – 17 között Ravennában, amire néhány HTCS tag is meghívást kap.

Az elmúlt hónapok projekt eseményei közül kiemelendő, hogy egy mintaprojekt megvalósítását kezdte meg az EGTC. A minta projekt a külföldi partnerektől tanult jó gyakorlatok tesztelését teszi lehetővé a régióban.

Első lepésként, az Ister-Granum EGTC 15 előre meghatározott településére vonatkozóan épített és a szellemi örökségekről örökségleltárt készített a nyár során.
A leltár elkészítését több hónapos kutató munka előzte meg. A bevont szakértők minden elektronikus formában elérhető anyagot, helytörténeti anyagokat, az EGTC meglévő adtabázisait, kiadványait és a régió turisztikai kiadványait is áttekintették. Ezt követően mind a 15 települést végig látogatták és 23 interjút készítettek helyi történészekkel, múzeum igazgatókkal, kulturális szakértőkkel, polgármesterekkel és turisztikai szakértőkkel.
A leltárban településenként kerülnek bemutatásra az épített örökségek, amelyek főleg szakrális örökségek úgy, mint templomok, kápolnák, keresztek, emlékművek, várak, malmok és más település specifikus értékek. Ezen kívül a vízhez kötődő mesterségek emlékei is felkutatásra kerültek (molnárság, halászat, hajózás, révészkedés), de sajnos már nincs olyan személy, aki ezeket gyakorolná is. Számos legenda és történet került összegyűjtésre például a források gyógyító erejéről, tündérekről a Dunán, kincsvadászatról és szerelmi történetekről.

A kutatással párhuzamosan egy lakossági játékot is hirdettünk. Egy video felhívás (https://www.facebook.com/watch/?v=546312833417227) keretében arra kértük a régió lakosait, hogy írjanak nekünk vízhez kötődő történetek, legendákat. A legérdekesebb történetet beküldők között pedig helyi termékekből álló csomagot osztottunk ki.

A pilotban jelenleg egy videósorozat elkészítése folyik a leltárban összegyűjtött értékek egy részének a bemutatása érdekében. Az első videó Nagybörzsönyről már megtekinthető: Kalandos Dunakanyar Facebook oldalán, Youtube csatornáján.
A pilot következő tevékenységcsoportja tematikus utak kialakítása és összefoglalása egy online útikönyvben. A meglévő attrakcióleltárra támaszkodva szakértőink legalább 5 tematikus útvonalat fognak kijelölni, legalább 15 település bevonásával.
Az online útikönyv összeállítása, magyar, szlovák, angol nyelven, GPS-koordinátákkal az egyes POI-khoz, videólinkekkel, forrásmegjelöléssel, fotókkal 2021. december végére valósul meg.
Az útvonalakat népszerűsítő szórólapok angol, magyar és szlovák nyelven is elkészülnek. 2 útvonal esetében az állomások kitáblázásra is kerülnek március végéig.

Ezen kívül a pilot fontos végső eredménye egy több projektből álló vízhez kötődő örökségeket fejlesztő projekt megalapozása. Projektműhelyek 2 alkalommal kerülnek megrendezésre, a mai alkalmon kívül még egyszer januárban, ahol már az összegyűjtött projektelemek összekapcsolása történik meg.

A találkozó során egy interaktív beszélgetésre is sor került, melynek keretében a résztvevők elmondták a pilottal és a felvázolt beavatkozásokkal kapcsolatos véleményüket, és hogy milyen a településükön megtalálható örökségi értéket szeretnének beépíteni a pilotba.

A 2019. augusztus 1-én kezdődött, 4 évig tartó, a vízhez kapcsolódó örökségek megőrzésére és fejlesztésére irányuló, az Interreg Europe Program, valamint a Magyar Állam támogatásával megvalósuló WaVE projektben az Ister-Granum EGTC mellett a holland, spanyol, olasz és dán partnerek egymással szorosan együttműködnek, tudásátadó rendezvényeken vesznek részt, már bevált jó gyakorlatokat cserélnek, valamint a helyi érdekeltjeiket aktívan bevonják a fejlesztési folyamatokba. Mindennek eredményeként egy-egy cselekvési tervet dolgoznak ki a régióikban található, vízhez kötődő örökségek fejlesztésére vonatkozóan. Az Ister-Granum EGTC a cselekvési tervben konkrét projekteket dolgoz majd ki, melyek elsősorban a leendő Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program pályázati kiírásaira kerülnek majd benyújtásra.

 A projektről bővebben a https://www.interregeurope.eu/wave/, a https://www.facebook.com/WaVEInterreg/  és a https://istergranum.eu/projektek/futo-projektek/wave-vizhez-kapcsolodo-oroksegek-ertekelese-okoszisztema-alapu-modszertan-kidolgozasaval/?preview=true  honlapokon olvashat