Mi az EGTC? - Ister-Granum

Mi az EGTC?

MI AZ EGTC?

Az EGTC mozaikszó, az European Grouping for Territorial Cooperation, azaz az európai területi együttműködési csoportosulás rövidítése. A határon átnyúló, transznacionális és a régiók közötti együttműködések is megvalósíthatóak az új eszköz keretében. Az Európai Unió 2006-ban teremtett lehetőséget arra, hogy az uniós források felhasználásának hatékonysága, a már meglévő, vagy jövőbeni együttműködések sikeressége érdekében a tagok egy jogi személyiséggel rendelkező csoportosulást, Európai Területi Társulást (ETT, angolul EGTC) hozzanak létre. Magyarországon 2007. augusztus 1-től van erre lehetőség.

Ister-Granum EGTC

Az Ister-Granum EGTC Magyarországon az első, az Európai Unióban pedig a második bejegyzett határon átnyúló csoportosulás. Az ünnepélyes alakuló ülésre 2008. május 6-án került sor, Esztergomban.

Az EGTC különböző szakterületeken próbálja a régió érdekeit érvényesíteni, illetve fejlesztéseket megvalósítani:

Közlekedés:

Útfejlesztések kapcsán a legjelentősebb a 10-es főút fejlesztése és az V/C észak-déli közlekedési folyosó megvalósítása érdekében végzett lobbytevékenység. Több konferenciát szerveztünk, kiadványt jelentettünk meg, szakmai munkacsoportot alapítottunk, amelyben a régió szereplői, közlekedési szakemberek dolgoztak. Jelenleg is aktívan figyelemmel kísérjük a közlekedési folyosó ügyét, részt veszünk konferenciákon stratégia tervezést előkészítő folyamatokban. Az Ister-Granum bekapcsolódott az Ipoly-hidak terveztetésébe, minden lehetséges fórumon felemelte szavát a börzsönyi és Alsó Garam menti térség átjárhatóságát elősegítő összeköttetések megépítése érdekében. Az EGTC a 2008-as elő projektjei között egy kerékpáros szolgáltató hálózat kialakítására nyújtott be projektkoncepciót, amelyet támogattak a bírálók, de sajnos a következő körökben beadott pályázat megvalósítására már nem sikerült anyagi támogatást elnyerni. Az elképzelésnek része volt az Ipolydamásdot Letkéssel összekötő kerékpárút megépítése, és 82 települést érintő szolgáltatóhálózat kialakítása. A szolgáltatóhálózat megvalósítása szerepel az EGTC terveiben, illetve adott esetben határon átnyúló kerékpárút megépítésébe is bekapcsolódik. A 2014-2020-as időszak tervei között szerepel a Szob – Ipolydamásd – Helemba – Garamkövesd – Párkány, a Párkány – Karva, és az Esztergomot a Város és Dorog határán lévő Pala tó összeköttetését biztosító kerékpárutak megépítése, illetve ahol ez nem lehetséges, ott az utak jelölése, kitáblázása.

Turizmus:

Az EGTC szintén 2008-ban beadott projektjei közül a legjelentősebb – és támogatott – pályázata egy a regionális turisztikai desztinációs szervezet kialakítását célozta meg. Erre a célra az Ister-Granum közel 500 ezer eurós támogatást nyert el. Sajnos a megvalósítás megkezdése után az előfinanszírozás akadályokba ütközött, így másfél évvel a megkezdés után vissza kellett adni a támogatást. A „Határtalan desztináció” elnevezésű projekt célja egy Esztergom – Párkány központú turisztikai céltérség kialakítása, többek között az ehhez szükséges stratégiai dokumentumok, projektek kidolgozásán kívül az intézményi-szervezeti háttér megteremtésével, érintőképernyős info-kioszkok és információs táblák kihelyezésével, turisztikai kiadványok megjelentetésével és egy négynyelvű turisztikai portál kialakításával. A sikertelen projektmegvalósítás ellenére az EGTC nem tett le az egész régiót magába foglaló turisztikai fejlesztés megvalósításáról. Ennek az az oka, hogy több napos, az ide érkező vendégek minden igényét kielégítő programcsomagok kialakítására ad lehetőséget, az Esztergomot 30 kilométeres körben körülölelő régió. A jövőben az elmúlt években létrejött TDM szervezettekkel együttműködve tervezzük a határon átnyúló hálózat létrehozását.

Helyi termék (mezőgazdaság):

2012. decemberi ülésén tűzte ki célul az EGTC közgyűlése arról, hogy létrehozza az Ister-Granum Helyi Termék Hálózatot. Az elmúlt évben öt projektelképzelés került benyújtásra különböző kiírásokra. Ezek közül az első nem kapott támogatás, de az azt követő négyet támogatták a bírálók. 2013. augusztusában az MNVH támogatásával tanulmányúton vehettek részt a régió meghívott szereplői (HACS-ok képviselői, termelők, polgármesterek, régiófejlesztési szakemberek, vásárlói közösség tagjai). Önfenntartó falut, szövetkezeti rendszerben működő gyümölcsfeldolgozót, családi gazdálkodókat segítő szervezetet, önellátó gazdaságokat, jópéldákat látogattunk meg. Második projektünk keretében egy kiadvány került megjelentetésre, amelyben ízelítőt adunk a régió helyi termékeiből, bemutatásra kerülnek a legaktívabb termelők, de a termékekre épülő térségi receptek is bele kerültek a színes közel 100 oldalas füzetbe. Visegrádi Alapnál támogatást elnyert projektünk keretében lengyel, cseh, szlovák társszervezetek bevonásával két kétnapos konferencia került megszervezésre (Zsolnán, illetve Esztergomban). A zsolnai konferencia a helyi termék marketingjével, az esztergomi pedig a négy országban lévő jogi háttér bemutatásával, a jogi akadályok átlépésének lehetőségeivel foglalkozott (hogyan árulhat pl. egy magyar termelő Szlovákiában). Legnagyobb projektünk az MVH határon átnyúló Leader kiírására lett beadva, amelybe bevontuk az EGTC területén lévő három HACS-ot. Célja az Ister-Granum Helyi Termék Védjegy kialakítása, a védjegy program marketingjének megtervezése. A régió összes termelőjét magába foglaló adatbázis létrehozása mellett két kulturális, családbarát, a vevőket megszólító rendezvény, két termelőket jogi marketing szempontból oktató képzés, két az önkormányzatokat bevonó workshop került megrendezésre. E mellett kiadványt is megjelentettünk. A 2014-2020-as időszakban, határon átnyúló program pályázati forrásából tervezzük megvalósítani a védjegy piacra juttatását, bevezetését, és további tevékenységekkel rövidíteni a termelők, vásárlók közti utat, szemléletet formálva, újabb termelőket piacra juttatva.

Gazdaságfejlesztés:

2013. tavaszán tartotta ülését a Közgyűlés által létrehozott munkacsoport, amely az Európai Unió új eszközének az integrált területi beruházásnak a felhasználásával az Ister-Granum Vállalkozási- és Logisztikai Övezet kialakítását tűzte ki céljául. Az ITB a magyarországi fejlett iparral rendelkező övezetet kívánja összekötni a szlovákiai logisztikai adottságokkal. E mellett a párkányi és az ebedi ipari park fejlesztése is a tervek között szerepel.

Környezetvédelem, energetika:

Az EGTC a korábbi években energiaügynökség létrehozását tervezte. Megvalósíthatósági tanulmány szinten a projekt támogatásra került, de a megvalósításra nem tudtunk egyenlőre forrást találni, elnyerni. Most kezdtük el ennek a programterületnek az átgondolását. Célunk elsősorban a településeinken az energiafelhasználás csökkentése, a helyi lehetőségek kiaknázása (pl.: biogázüzem létrehozása csirketelep közelében).