Meghívó


Előterjesztések:


1. Beszámoló az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről


Nyílt Napok poszter


2. A belső ellenőri jelentés és a Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatos állásfoglalásának megvitatása


Belső ellenőri jelentés


3. A kilépő tagokkal kapcsolatos döntések meghozatala


4. Javaslat az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás alapszabályának és egyezményének módosítására


Alapszabály módosítása


Egyezmény módosítása


5. Az EGTC kötelező szabályzatainak elfogadása


Tartalomjegyzék


Számviteli szabályzat az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás SZÁMVITELI POLITIKÁJÁRÓL


1. melléklet: Értékelési Szabályzat


2. melléklet: Leltározási Szabályzat


3. melléklet: Pénzkezelési Szabályzat


Pénzkezelési Szabályzat melléklete


4. melléklet: Számlarend


6. Az EGTC Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása (javaslat)


Felügyelő Bizottság Ügyrendje


7. Javaslat az EGTC új igazgatójának személyére


Önéletrajz, Nagy Péter


8. Az Ister-Granum Fejlesztési és Szolidaritási Alap létrehozása


Ister-Granum Fejlesztési és Szolidaritási Alap


Ister-Granum Fejlesztési és Szolidaritási Alap – Összefoglaló


9. Javaslat benyújtandó pályázatokra


Kerékpáros-paradicsom. Kerékpárúthálózat-fejlesztés Európa szívében


Limes: a kortalan desztináció


10. Egyéb


Jegyzőkönyv