Most Ipeľ (vo výstavbe) - Ister-Granum

Most Ipeľ (vo výstavbe)

Ipolydamásd

Most bol úplne zničený povodňou na rieke Ipeľ v roku 2000. Výstavba nového mosta medzi Helembou a Ipolydamásdom sa začala v apríli 2021 a dokončenie chýbajúceho prepojenia na dolnom úseku Ipľa je naplánované na začiatok roka 2023. Cestný hraničný most medzi Ipolydamásdom a Helembou sa buduje s podporou Európskej únie v rámci cezhraničnej spolupráce. Cestný most, ktorý slúži aj ako hraničný priechod, bude mať dva jazdné pruhy a cyklistický pruh. Existencia cyklotrasy je dôležitá, pretože sa bude realizovať aj rozvoj siete cyklotrás v tejto oblasti, ktorá bude spájať maďarskú a slovenskú stranu rieky Ipoly.

Pre koho je určený?

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Most Ipeľ (vo výstavbe)
2631 Ipolydamásd