Gaštanový náučný chodník - Ister-Granum

Gaštanový náučný chodník

Nagymaros

Trasa ponúka fantastický výhľad na pamiatky Vyšehradu, kľukatenie rieky Dunaj pod ním, vrchol ostrova a dunajské pobrežné osady z viacerých miest. Na trase dlhej 7 km, ktorú možno absolvovať aj okružnou trasou, nájdete informačné tabule s informáciami o flóre a faune tejto oblasti a samozrejme o špecialite gaštanového hája.

Pre koho je určený?

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Gaštanový náučný chodník
2626 Nagymaros
Kálvária kápolnától a Fehér-hegyig

More information

Facebook