Rozhladňa Blahoslaveného Özséba - Ister-Granum

Rozhladňa Blahoslaveného Özséba

Pilisszentkereszt

Na 756 metrov vysokom vrchu Pilis, na najvyššom bode Zadunajska, stojí 17 metrov vysoká rozhľadňa Boldog Özséb. Pôvodnú budovu obklopuje drevené schodisko vedúce na vrchol a steny rozhľadne tvoria zvislé drevené väzníky. Pri výstupe na rozhľadňu sa postupne otvára panoramatický výhľad na vrchol Pilis. Vyhliadka dostala meno po ostrihomskom kanonikovi, blahoslavenom Özsébovi, ktorý v 13. storočí založil jediný maďarský mužský mníšsky rád, palatínsky rád, a zhromaždil pustovníkov z tohto regiónu.

Pre koho je určený?

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Rozhladňa Blahoslaveného Özséba
2098 Pilisszentkereszt
Pilis-tetőn áll, Pilisszentkeresztről a P, Z, Z háromszög útvonalon érhető el

More information