Sántha Ökológiai Gazdaság - Ister-Granum

Sántha Ökológiai Gazdaság

Szob

Venujeme sa chovu zvierat, na našej ekologickej farme chováme byvoly a sivý dobytok. Od roku 2001 je farma pod kontrolou neziskovej organizácie Biokontroll Hungária Kft. Obhospodarujeme približne 90 ha kontrolovanej plochy. Naše pastviny sa nachádzajú najmä pozdĺž rieky Ipoly v oblasti Národného parku Dunaj-Ipoly. Prečo práve byvol? V našej krajine bol chov byvolov nezaslúžene odsunutý na okraj, stratil svoju funkciu a zostal bez úlohy. Chceli by sme vrátiť do povedomia verejnosti jedného z hlavných aktérov manažmentu záplavových území. V záplavovej oblasti poskytuje úrodnú vrstvu pôdy, ktorá je dobrou pastvinou. Jeho mlieko a mäso sú veľmi kvalitné. Základom pravej mozzarelly je aj byvolie mlieko. Byvol je biologický zázrak!

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Sántha Ökológiai Gazdaság
2628 Szob
Malomkert 09/8

More information