Bajót - Ister-Granum

Bajót

Bajót

Bajót a jeho okolie boli osídlené už v dávnych dobách, o čom svedčia archeologické nálezy. V Jankovičovej jaskyni, mohutnej skalnej stene vo východnej časti obce, v Starom Kameni, sa našli praveké pozostatky, vrátane mnohých vzácnych a zaujímavých pamiatok pravekej kultúry – jemne vyrezávaných kamenných a kostených nástrojov. Keď vystúpite po schodoch vedľa jaskyne, z vrcholu Starého kameňa uvidíte Gete, meandrujúci Dunaj a v diaľke ostrihomskú baziliku. Péliföldszentkereszt je starobylé pútnické miesto a dnes v kláštore a jeho budovách pôsobia saleziáni. Osobitné čaro tohto miesta môžu návštevníci spoznať aj v návštevníckom centre prírodného parku Gerecse, ktoré ponúka prehliadku prírodných hodnôt a ochranu prírody. V tomto zvláštnom prírodnom prostredí sa do popredia dostáva svet ticha, pokoja a viery, ktorý vyvažuje zhon dnešného sveta.

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Telefón:
+3633449265

More information

Email

polgarmesterihiv@bajot.hu

Webová adresa

http://bajot.hu/

Facebook