Bíňa (Bény) - Ister-Granum

Bíňa (Bény)

Bíňa (Bény)

Bíňa so svojimi jedinečnými stavbami a ľudovými krojmi nesú posolstvo dávnych čias – podobných pamiatok sa v Karpatskej kotline zachovalo len málo. Jeho obrovská okrúhla veža, románsky prepoštský kostol postavený po roku 1217, dvojvežový kostol a rotunda ponúkajú návštevníkom nevšedný zážitok. Jedinečné architektonické kvality tohto kruhového kostola, postaveného na počesť dvanástich apoštolov, umocňuje jeho zvláštna akustika: 12 kabín vo vnútornej stene má každý iný spevácky hlas, čo dodáva piesňam, ktoré sa tu spievajú, jedinečný zvuk. Hoci sa názory na pôvod klenby rôznia (kvádska alebo rímska), isté je, že v neskoršom období tu boli prítomní Rimania, ktorí chránili vápenky, čo najlepšie ilustrujú neskoré cisárske zlaté mince nájdené v 60. rokoch 20. storočia na okraji obce (dnes sú vystavené v hradnom múzeu Slovenského národného múzea v Bratislave). Osada na pravom brehu rieky Hron bola pomenovaná podľa Bényho, syna Hontovho, ktorému svätý Štefan daroval túto oblasť okolo roku 1000.

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Telefón:
+421367599101

More information

Email

obecbina@obecbina.sk

Webová adresa

https://www.obecbina.sk

Facebook