Leľá (Leléd) - Ister-Granum

Leľá (Leléd)

Leľá (Leléd)

Táto malebná dedinka s necelými 300 obyvateľmi leží v kopcoch pohoria Burda. Keďže je z jednej strany obklopený lesom a z druhej strany poľami a lúkami, nie je divu, že návštevníkov víta vôňa lipy a spev vtákov. Jeho skutočnou zvláštnosťou je pokojné prostredie a bohatstvo flóry a fauny, zatiaľ čo blízkosť rieky Ipeľ je ideálna pre rybárov. Obyvatelia tohto regiónu majú dlhú históriu vinohradníctva, o čom svedčia záznamy z 18. storočia. Dnes sa na slnečných a teplých svahoch nachádza divoký aj pestovaný vinič. Rímskokatolícky kostol zasvätený svätému Jánovi Krstiteľovi bol postavený v 18. storočí. Tradičný kroj žien sa nosí len pri zvláštnych príležitostiach, ale jeho farebnosť je povinnosťou pre každého návštevníka.

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Telefón:
+421367575222

More information