Mogyorósbánya - Ister-Granum

Mogyorósbánya

Mogyorósbánya

Mogyorósbánya je pôvabná dedinka na východnej strane Gerecse. Z vrcholu protiľahlej skaly sa vám naskytne jedna z najkrajších panorám Gerecse s ohybom Dunaja v diaľke, lesným masívom Börzsöny, ktorý sa týči nad ním, a pohorím Helemba priamo na brehu s kupolou ostrihomskej baziliky ako kulisou. Cez osadu prechádza aj trasa Kinizsi Százas a Národná modrá turistická trasa. Rozvoju obce pomohlo baníctvo, podobne ako v mnohých iných osadách v regióne: v roku 1825 bolo na okraji obce objavené uhlie a bolo tu otvorených niekoľko hlinených a vápencových lomov. Dnes sú na to len pamiatky, ako aj špeciálna atrakcia pre turistov : “banícky kruh”, okamžitá prehliadka.

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Telefón:
+3633507855

More information