Nová Vieska (Kisújfalu) - Ister-Granum

Nová Vieska (Kisújfalu)

Nová Vieska (Kisújfalu)

Do pokojnej a usporiadanej osady sa dostanete cez dva železničné mosty pozdĺž železničnej trate v Štúrove. Dvory domov sú plné kvetov, udržiavaných záhrad a obrábaných polí. Dedinská hala, ktorá nesie znaky ľudovej architektúry, je teraz vystavená po náročnej reštaurátorskej práci múzejníkov a reštaurátorov. Zhromaždili pamiatky, tradičné nástroje, kroje a náradie z minulých dôb. Reformované spoločenstvo s dlhou tradíciou má stále živú vieru a komunitný život a reformovaný kostol má neoklasicistické črty. Na okraji obce sa nachádza prírodná rezervácia pohoria Somf a prírodná rezervácia Parížske močiare. Močaristá oblasť Parížskeho potoka s “plávajúcimi ostrovmi” je vzácnym a cenným biotopom pre zvláštnu močiarnu zver a chránené vodné vtáctvo. Chránenou oblasťou je aj Somfský les, ktorý pokrývajú spraše a viatych pieskov a rozsiahle dubové a agátové lesy.

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Telefón:
+421367593210

More information

Email

obec@novavieska.sk

Webová adresa

https://www.novavieska.sk/

Facebook