Botanická záhrada Bertényi Miklós - Ister-Granum

Botanická záhrada Bertényi Miklós

Visegrád

Botanická záhrada Bertényi Miklós, ktorá získala medzinárodné uznanie, je otvorená počas otváracích hodín nedávno otvorenej lesnej reštaurácie pri vstupe. Záhrada ponúka úplne iný obraz a jedinečnú mikroklímu ako okolitá horská vegetácia. V druhej polovici 60. rokov 20. storočia boli na základe diplomovej práce študenta lesníctva Gyulu Eőryho hrabové, agátové a sedembodové porasty nahradené porastmi smreka, duglasky a smrekovca. Oblasť bola neskôr oplotená, aby sa zabránilo škodám spôsobeným divou zverou. V roku 1978 sa pod vedením lesných inžinierov Miklósa Bertényiho a Gábora Vargu začala premena územia na arborétum. Na okrajoch porastov boli vysadené druhy s osobitnou okrasnou hodnotou (kvety, jesenné sfarbenie listov atď.). V 80. rokoch 20. storočia bol vytvorený aj ornitologický chodník.

Pre koho je určený?

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Botanická záhrada Bertényi Miklós
2025 Visegrád

More information