Kopec Sibrik - Ister-Granum

Kopec Sibrik

Visegrád

V okolí Visegrádu sa nachádzajú početné pozostatky vápencov, ktoré chránia provinciu Panónia. Najdôležitejšie z nich sú pozostatky rímskeho tábora, ktoré možno vidieť na kopci Sibrik vysokom 176 m. Pevnosť bola postavená v roku 320 za Konštantína I. Mala deltovitý pôdorys a bola chránená vežami. Po jeho zničení v období sťahovania národov použil svätý Štefan jeho pozostatky na vytvorenie centra pre ispanát, pri ktorom bol postavený prvý mestský kostol. Bol centrom mesta až do tatárskeho vpádu, keď bol zničený.

Pre koho je určený?

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Kopec Sibrik
2025 Visegrád