Rímsko-katolícky kostol Szent Adalbert - Ister-Granum

Rímsko-katolícky kostol Szent Adalbert

Bajna

Kostol bol postavený v polovici 18. storočia s podporou arcibiskupa Mihálya Sándora. Svoju súčasnú impozantnú veľkosť dosiahol koncom 19. storočia, keď bol z daru kniežaťa Jána Simora rozšírený o transepty a lode. Veľké škody spôsobené druhou svetovou vojnou boli odstránené s podporou farníkov, a to tak na kostole, ako aj na farskom dome, ktorý patril cirkvi. Jeho monumentálny barokový kamenný kríž pochádza z roku 1778.

Pre koho je určený?

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Rímsko-katolícky kostol Szent Adalbert
2525 Bajna
Hõsök tere 22.

Telefón:
+3633447207

More information