Ruiny cisterciánskeho kláštora - Ister-Granum

Ruiny cisterciánskeho kláštora

Pilisszentkereszt

Prvým kláštorom v Uhorsku bol kláštor cisterciánskeho rádu v Pilíši, ktorý sa nachádzal v juhozápadnej časti obce Pilisszentkereszt. Opátstvo založil Béla III. a kláštor bol postavený vedľa ranej osady Árpád v rovnakom čase ako ostrihomská katedrála. Súčasťou kláštora bol rybník napájaný potokmi v Pilise. Žiaľ, tento kláštor sa nezachoval vcelku a dnes je sotva viditeľný, vidieť len jeho základy. Jeho vykopávky sa začali v roku 1967 a trvali až do 80. rokov 20. storočia pod vedením Lászlóa Gerevicha.

Pre koho je určený?

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Ruiny cisterciánskeho kláštora
2098 Pilisszentkereszt
Pilisszentkeresztről Pilisszántó felé haladva táblák jelzik a kolostorromhoz vezető utat

More information