Rybníky v údolí Miklós deák - Ister-Granum

Rybníky v údolí Miklós deák

Pilismarót

Spoločnosť Pilisi Parkerdő Zrt. odovzdala obnovené jazerá v údolí Miklós-deák v roku 2014. Po zbúraní starých hrádzí a stavidiel sa mokraď, ktorá kedysi pozostávala z troch rybníkov a skládky hlušiny, obnovila vybudovaním nových, prírode blízkych stavieb. Cesta k jazerám začína od kostola v Pilismarote a je dlhá približne 2,6 km.

Pre koho je určený?

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Rybníky v údolí Miklós deák
2028 Pilismarót
Miklósdeák utca