„Gazdálkodj okosan – társasjáték felnőtteknek”

„Gazdálkodj okosan – társasjáték felnőtteknek”

Az Ister-Granum EGTC a Nemzeti Agrártanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet kiírásán támogatást nyert projektjének keretében a régió polgármestereiből, helyi termelőiből, Leader akciócsoportok tagjaiból, civilekből álló delegáció látogatott el a Székelyföldre augusztus 23-26. között azzal a céllal, hogy megismerje az ottani helyi háztáji gazdálkodást, az önellátás irányába való ellépést, és az ezt támogató intézményeket, programokat, jó gyakorlatokat.

Az Ister-Granum EGTC a Nemzeti Agrártanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet kiírásán támogatást nyert projektjének keretében a régió polgármestereiből, helyi termelőiből, Leader akciócsoportok tagjaiból, civilekből álló delegáció látogatott el a Székelyföldre augusztus 23-26. között azzal a céllal, hogy megismerje az ottani helyi háztáji gazdálkodást, az önellátás irányába való ellépést, és az ezt támogató intézményeket, programokat, jó gyakorlatokat. A cél minél több használható, átültethető szakmai tapasztalatot szerezni, kapcsolatot, barátságot építeni. Mivel utazó csapatunk tagjai az Ister-Granum térségből kerültek ki, fontos volt, hogy közös elképzelések, együttműködések is csírájában már kialakuljanak a buszon.

A szakmai program első állomása a magyarországi Túristvándi – fenntartható települési minta – volt. „Nálunk már az isteni áldás is rajta van a kukoricán”. Erre a szabolcsi, tölgyesekkel határolt ősgyepes, vizimalmos 750 fős magyarországi településre 16 éve indult tudatos közösség tervezésnek köszönhetően mára minta településként tekinthetünk az önellátásra törekvő települések között.
Lakatos Tibor polgármester segítségével helyszíni bejáráson vettünk részt a település lakóinak kiegészítő jövedelmet biztosító uborkásban, az épülő helyi termék piacon, az üvegházakban és a sertés telepen. A település lakói KÖZÖS tervezés alapján döntöttek ezekben a fejlesztési irányokban. Szó volt a közösségi házról, ahol a fiatalok hasznosan tölthetik együtt szabadidejüket, a közösség bálázó és aprítékoló gépéről.

Másnap reggel Székelyudvarhelyen a Székely legendáriumról – értékőrzés, hagyományápolás, közösségformálás – Fazakas Szabolcs tartott élményszerű bemutatót céljaikról, eddigi eredményeikről. Tervben van pl. Felvidék térségére és az Alföldre is helyi legendárium készítése, mely nagyban hozzásegíthet az adott helyi közösség összekovácsolásában, saját identitásának alakításában, helyi gyökereik elmélyítésében.

Farkaslakán Már István a Székelygyümölcs Egyesület elnöke tartott részletes tájékoztatást a helyi közösségi gyümölcsfeldolgozás céljairól, melyet hosszas tervező munka, felmérés, közösségi beszélgetések előztek meg. Pályázati forrásból tudták az önkormányzattól kapott épületet felújítani a feldolgozó gépeket megvásárolni. A szervezet szociális vállalkozásként működik. A keletkező profitból a közösség dönti el, milyen fejlesztések valósuljanak meg. Mára Zetelakán is kialakításra került egy feldolgozó, mely erdei gyümölcsöket, gombát, áfonyát fagyaszt. Dicsérendő a közösségformáló tevékenységük, 1200 családdal állnak kapcsolatban, komoly igazgatási, logisztikai háttérrel.

Korondon, Parajdon, a Medve-tónál abba nyertek betekintést a csoport tagjai, hogy a helyi közösség miként hasznosítja a turizmus céljára természeti erőforrásaikat, természeti értékeiket. Kitűnő példa volt a három helyszínen tett séta.

Vasárnap Csíkszeredában a Góbé termékek termékgazdájával, Dávid Balázzsal találkozhattunk. Góbé, azaz, kópé, agyafúrt, furfangos, mint a székely ember. A termékcsalád létrejöttét egy üzlet lánc kezdeményezte. Helyi kezdeményezés, helyi termékek, helyi termelőktől, helyi piacra, helyi kereskedőknél, helyi fogyasztóknak, talán ennél jobban, tömörebben nem írható le a kezdeményezés célja. Több mint 275 termékük van, büszkék szellemi termékükre is, melyben könyvek is helyet kaptak. Alapelvük a vásárlók tudatos vásárlókká formálása. Akkor lesz jobb életünk, ha egymásnak segítünk. A termékeken a termelők adatai szerepelnek. A termékcsalád termelői, előállítói és vásárlói közösséget teremt. Boltbejárással egybekötött előadást hallgattunk végig a projektvezetőtől. A Zöld Székelyföld Egyesület gazdag környezetvédelmi tevékenységét irodájukban Csonta László elnök mutatta be, majd a közösségi kártya működésének alapelveiről és gyakorlati példáiról beszélt. A közösségi kártya használatakor a vásárlási értékből 1 % közösségi célokra kerül elkülönítésre, melynek felhasználásáról pályázatok alapján a közösség dönt. Így valósult már meg kerékpártároló kialakítás, városi közparkban információs táblák kihelyezése, stb.

Csobotfalván egy önfenntartó családi közösséget, Borospatakon pedig a „Falu Skanzen”-t látogattuk meg. Dobos Attila a családjával a civilizáció szélére költözött, ahol önfenntartó gazdálkodással foglalkoznak, állatot tenyésztenek, tejtermékeket állítanak elő, permakultúrás kertgazdálkodást folytatnak, önkénteseket fogadnak, képzéseket tartanak, közösséget alakítanak ki. A Gyimesközéplokon található borospataki skanzen pedig azt a lehetőséget mutatja meg, hogy egy skanzen miként lehet élő szövete a közösségnek. A skanzen épületei autentikus székely és csángó területekről megmentett és itt újjáépített épületek. Autentikus berendezéssel lakhatóak, szállásként igénybe vehetőek. A skanzen közösségi programokat szervez. Legjelentősebb eseményeik egyike a szilveszteri hagyományápolással egybekötött négy napos közösségi program.

A tanulmányút utolsó állomása a gyergyószentmiklósi Agrocaritas volt, ahol Bányász József és Ferencz Lehel fogadott bennünket. A Katolikus Karitász vidékfejlesztési tevékenysége keretében életszerű, családi léptékű gazdálkodási módot mutat be képzések és gyakorlatok formájában. Az emberek a gyakorlati példáknak hisznek, erre építve az Agrocaritas üvegházat, állattartó telepet, sajtműhelyt alakított ki. Mindezt ökológiai szemlélettel művelik, immár lassan öt éve. Itt gyakorlati tapasztalatokat osztottak meg velünk növénytermesztés és állattenyésztés területén. Láttunk fűszerspirált, ökológiai növényvédelmet, ízleltünk érlelt házi sajtot.

A tanulmányút során összegyűlt kép és információs halmazból válogatást készítve augusztus 29-én szerveztük meg projektzáró közösségi estünket. A látogatásokon készült fotókból vetített előadás, helyi termékkínáló, tapasztalati beszámoló volt a program célcsoportjának. Az eseményen családok, kisgyermekkel, döntéshozók, önkéntesek is jelen voltak. Az utazó csapat több tagja is részt tudott venni az alkalmon, aktívan hozzájárulva élményeikkel, szakmai meglátásukkal a rendezvény sikeréhez.

A visszajelzések és az Ister-Granum EGTC helyi termék fejlesztési koncepciója alapján folytatni kívánjuk a térségben a helyi termékek fogyasztásának népszerűsítésére vonatkozó tevékenységünket. Újabb projektötletek kerültek felvázolásra, melyek az MNVH projektfelhívásainak projektgyűjtési koncepcióihoz kapcsolhatók.

Tervezzük nagyobb, határmenti együttműködések keretében is a helyi termékes kínálatot bővíteni és segíteni a térségben a helyi termékek piacra kerülését, segíteni kívánjuk a termelővé válást és a helyi termékek piacra jutásának sokféle módját. Előkészítés alatt van egy V4-es pályázat is.

A tanulmányútról készült képekből itt tekinthető meg rövid válogatás:

Képek EKOKU