Védjegy - Ister-Granum

Védjegy

VÉDJEGYPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Helyi termék előállítók, valamint a turisztikai szektor szolgáltatói (éttermek, szálláshelyek, attrakciók) számára

CSATLAKOZZ TE IS AZ ISTER-GRANUM RÉGIÓS VÉDJEGYHEZ!

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (a továbbiakban Ister-Granum EGTC) védjegypályázatot hirdet az Ister-Granum Eurorégióban működő, és terméket/szolgáltatást előállítók számára.

MI AZ AZ ’ISTER-GRANUM RÉGIÓS VÉDJEGY’ (a továbbiakban ’Védjegy’)?

A régiós jellegű, „ISTER-GRANUM” védjegyet azok a termelők, terméket előállítók és szolgáltatók használhatják, akik a régiós minősítési rendszer előírásainak megfelelnek, és a minősítés alapdokumentumai alapján az Ister-Granum EGTC Szenátusa a használati jogot számukra biztosítja.

A Védjegy az Ister-Granum Eurorégió több mint 100, részben magyarországi, részben szlovákiai településének esszenciája, mely magában hordozza azt az értéket, melyet ez a térség őriz, és tovább kíván adni az utókornak. Ez a bevezetésre kerülő Védjegy garantálja a határon átnyúló régióban a helyi alapanyagokból előállított termékek magas színvonalát, erősíti a helyi-és térségi identitást, növeli a piaci versenyképességet és társadalmi felelősségérzetet, miközben a határ két oldalán élő termelők- szolgáltatók-fogyasztók kapcsolatát is elősegíti.

MILYEN SZEKTOROKHOZ LEHET CSATLAKOZNI?

Az Ister-Granum Régiós Védjegy a hozzá csatlakozni kívánó tagokat szektorokba sorolja, melyek az Általános szabályzat mellett külön-külön Szakmaspecifikus szabályzattal is rendelkeznek. Jelenleg 3 szektorhoz lehet csatlakozni, az alábbiak szerint:

  • Helyi élelmiszer előállítók
  • Kézműves termékek előállítói
  • Turizmus, vendéglátás szolgáltatói

A jelentkezéseket az Ister-Granum Eurorégió területén működő, a fenti szektorokba sorolható magánszemélyek, vállalkozások, intézmények kezdeményezhetik. Indokolt esetben a régión kívül eső, további 10 km-es körzetből is lehet jelentkezni, ez esetben kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal!

MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR AZ ISTER GRANUM RÉGIÓS VÉDJEGY HASZNÁLATA?

A pályázó védjegy-használati jogot kap, valamint hozzáférést nyer a védjegy címkékhez, amelyet a termékein elhelyezhet. Az Ister-Granum EGTC védjegyes tagjai számára meg kívánja könnyíteni a termékek (új) piacokra való kijutását új értékesítési csatornák felkutatásával, bevonásával; a networking lehetőségeivel élve garantálja a kapcsolatrendszer bővítését, a hálózat kiépítésével határon belül, és határon túl is. A csatlakozással könnyebbé válik a szakmai, valamint az egyes rendezvényekkel kapcsolatos információk elérhetősége, új fogyasztók és viszonteladók segítségével pedig pénzügyi előnyök is realizálhatóak. Az Ister-Granum EGTC lehetőségeihez mérten segítséget kíván nyújtani a marketing területén is: így növelve a termékek/szolgáltatások ismertségét, tanácsadás nyújtásával pedig a magasabb minőség irányába történő elmozdulással azok elismertségét. A védjegyhasználatra jogosultak a falra kihelyezhető, helyi minőséget reprezentáló ’védjegytábla’ mellett 2022-ben a termékekre helyezhető (ragasztható, illetve ráköthető) brand logot is kapnak, valamint a minőségi csomagolást lehetővé tévő díszdobozokhoz is hozzájuthatnak térítésmentesen.

Az Ister-Granum EGTC – lehetőségeihez és pályázati forrásaihoz mérten – folyamatosan törekszik további előnyök kidolgozására és megvalósítására.

HOGYAN VÁLHATOK VÉDJEGYESSÉ?

A védjegyhez való csatlakozás a lentebb található JELENTKEZÉSI ŰRLAP kitöltésével kezdhető meg. A űrlap beérkeztét követően az Ister-Granum EGTC munkatársai felveszik a kapcsolatot a kérelmezővel, teljes körű tájékoztatást nyújtva neki. Ezt követően igénylő a REGISZTRÁCIÓS KÉRELEM kitöltésével folytatja a védjegy regisztrációs folyamatot, mely alapján a MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG megkezdheti a helyszíni szemlét, majd az előzetesen megadott szempontrendszer alapján megteszi pontozását, esetlegesen hiánypótlásra hívja fel az igénylőt. A pontozás eredménye alapján a Ister-Granum EGTC SZENÁTUSA dönt a védjegyhasználat jogáról, pozitív döntést követően az Ister-Granum EGTC megköti az EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST a kérelmező védjegybirtokossal, aki egyúttal megkapja a használatra vonatkozó igazolást és a védjegytáblát is.

Amennyiben bővebb információra és további részletekre lenne kíváncsi, az egtc@istergranum.eu e-mail címen érdeklődhet!

A minősítés folyamata (1. ábra)

MI A KÖLTSÉGE A MINŐSÍTÉSNEK?

A minősítés egyszeri díja 20.000 Ft – vagy ennek megfelelő euro –, melyből a 2022-ben REGISZTRÁCIÓS KÉRELMET benyújtók részére 50% kedvezményt biztosít a kiíró szervezet. Számlát a minősítési folyamat lezárultakor küld kérelmező részére az Ister-Granum EGTC, mely kiegyenlítése feltétele az EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS megkötésének.

ELBÍRÁLÁS

A 2022. november 08-ig beérkező regisztrációs kérelmek 2022 december 10-ig elbírálásra kerülnek, ezt követően, 2023-tól évente alapvetően két alkalommal kerül sor a védjegyhasználatról döntő ülésre. A megszerzett védjegy használatára 2 évig jogosult a pályázó.

DOKUMENTUMOK

Jelenkezési lap: