Kőszikla - Nagy-szikla - Ister-Granum

Kőszikla - Nagy-szikla

Epöl

A mindössze 315 méter magas ‘hegyecskét’ csak Kősziklának, vagy Nagy-sziklának nevezik. A 600 főt számláló takaros, Epöl községtől csupán egy kilométert kell megtennünk az aszfalton Máriahalom irányába, majd a majorságnál balra, kelet felé ráfordulunk a sziklatetőre vezető földútra. Ne térjünk le az ösvényről, hiszen Natura 2000, azaz kiemelt jelentőségű természetmegőrzési övezetben járunk, még pontosabban az Epöli szarmata vonulatnak nevezett, 16 négyzetkilométer kiterjedésű, több darabból álló területegyüttesen. Ezeknek a változatos élőhelyeknek különböző ritka értékei vannak. Itt, a Kőszikla közvetlen környezetében szárazgyepek, valamint karsztbokorerdők jellemzőek, de ide nem messze találjuk hazánk egyik legnagyobb kiterjedésű löszgyepét, amely Máriahalom, Bajna, Nagysáp és Sárisáp határában található. A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok: pannon cseres tölgyesek, meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik fontos orchidea-lelőhelyei; pannon molyhos tölgyesek és síksági pannon löszgyepek. Az állatfajok közül fontos kiemelni az ürgét vagy a gyászcincért, a dolomit és mészkőszirteken fészkelő hollót, növények közül pedig a leánykökörcsint vagy a piros kígyósziszt.

Kinek ajánlott?

Mutasd az interaktív térképet

Elérhetőségek

Kőszikla - Nagy-szikla
2526 Epöl

Egyéb információk