Dág - Ister-Granum

Dág

Dág

Obec sa nachádza vo východnej časti údolia honorí Gerecse a Pilis, dostanete sa k nej po ceste vedúcej údolím potoka Únyi; Dág bol dlho majetkom rádu augustiniánov. S obcou je spojený aj najstarší zvon v Maďarsku z roku 1200, ktorý sa uchováva v Múzeu Balassa v Esztergome. Predpokladá sa, že zvon, ukrytý pred tureckým plienením, bol nájdený pri orbe v roku 1966 a o význame jeho nálezu svedčí aj to, že sa dostal do erbu obce. Jeho kostol, ktorý sa používa dodnes, bol postavený v roku 1826 v neoklasicistickom štýle a rímskokatolícka kaplnka bola postavená ako príkladná spoločná akcia miestnych mladých ľudí na oslavu milénia. Dominantou obce sú Löszove steny, na ktorých sa nachádzajú hniezda včelárikov a lastovičiek.

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Telefón:
 +3633480910

More information

Email

polgarmester@dag.hu

Webová adresa

https://dag.hu/