Pilismarót - Ister-Granum

Pilismarót

Pilismarót

Okolie tohto stále obľúbeného turistického strediska bolo kedysi obľúbeným letoviskom kráľa Mateja a práve tu, na hrade Heckenast (bohužiaľ neprístupnom verejnosti), napísal Ferenc Deák text Kompromisu. Vďaka archeologickým vykopávkam vieme, že história obce siaha až do praveku: na okraji obce sa našli početné nálezy vrátane pozostatkov cintorína, kostola a strážnej veže, pamiatok z doby bronzovej a zvyškov pevnosti Castra ad Herculem. Táto oblasť ponúka vynikajúce možnosti na turistiku a lov, ale nachádza sa tu aj jedna z najkrajších pláží na tomto úseku Dunaja, známa ako “strieborné pobrežie Dunaja”. Veľká časť územia je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Plzeň, z ktorej vedú krásne turistické chodníky. Asi najznámejšími z nich sú Hoffmanova chata, ktorá je dlhodobo obľúbeným cieľom turistov na čižmách, alebo Dobogókő, Hirschova chata a Železná brána.

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Telefón:
+3633508170

More information