Pilisszentlászló - Ister-Granum

Pilisszentlászló

Pilisszentlászló

Do malebnej dedinky, ktorá je ukrytá v srdci pohoria Visegrád, tvoreného sopečnou horninou andezitom, sa dostanete zo Szentendre a Visegrádu. Oblasť bola osídlená už dávno: v oblasti sa našli pozostatky z doby bronzovej a rímskej a od čias kráľov Árpáda to bolo kráľovské lovecké miesto. Na kopci nad obcou stál kedysi poľovnícky zámoček kráľa Bélu III. a z poľovníckeho zámočku, nazývaného “Kékes”, sa neskôr stal kláštor palatínov. Dedina bola zničená počas tureckej okupácie a z kameňov bývalého kláštora ju obnovili navrátivší sa palatíni. Obyvatelia, prevažne Slováci, ktorí sa do obce prisťahovali v 18. storočí z Vysočiny, dodnes zachovávajú jej tradície – rovnako ako ich predkovia považovali za dôležité zachovať charakter obce a jej prírodné prostredie. Celé územie obce, jej vnútro i vonkajšok, je súčasťou Národného parku Dunaj-Ipoly a jeho známymi prírodnými útvarmi sú vrch svätého Lászlóa, Uraková tabuľa, Starý pápežský vrch a Špicatý vrch. Pohľad na žrebca pasúceho sa na Papréte je atrakciou sám o sebe, ale je tu aj možnosť jazdy na koni. Rímskokatolícky kostol svätého Lászlóa Kráľa: postavený v rokoch 1770 až 1772 na mieste bývalého paulínskeho kláštora na kopci nad obcou.

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Telefón:
+3626785261

More information