Pohronský Ruskov (Oroszka) - Ister-Granum

Pohronský Ruskov (Oroszka)

Pohronský Ruskov (Oroszka)

Podľa archeologických nálezov bola osada v zákrutách rieky Hron obývaná už pred písomnými dejinami. Obec s takmer 1300 obyvateľmi bola v minulosti výrobnou baštou hornej zeme s mlynom, cukrovarom a konzervárňou. Mlyn stále melie a vyrába najkvalitnejšiu múku na Slovensku. Miestna komunita je veľmi úzko prepojená, ako sa môžu návštevníci presvedčiť počas podujatí. V obci sa nachádza jedinečná a špeciálna súkromná zbierka vojenskej histórie, ktorú môžete navštíviť denne od mája do septembra. Zakladateľ múzea, sám majster zbraní, zhromažďuje a vystavuje zachované artefakty z prvej a najmä druhej svetovej vojny. V auguste sa tu každoročne koná veľká vojnová výstava na pamiatku slávnej bitky pri Hrone počas druhej svetovej vojny. Mesto je bohaté aj na prírodné poklady, na jar tu nájdete snehové polia a zaujímavé sprašové steny pozdĺž rieky Hron, kde môžete pozorovať aj bohatý vtáčí život.

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Telefón:
+421367795038

More information