Tokodaltáró - Ister-Granum

Tokodaltáró

Tokodaltáró

Prípona názvu osady je podľa zachovaných tradícií pomenovaná podľa bojovníka menom Tokod a prípona názvu odkazuje na baníctvo, ktoré sa tu vykonávalo. V osade, ktorá bola postavená na ťažbe uhlia, sa dnes nachádza vodná baňa, ktorá zásobuje oblasť kvalitnou krasovou vodou. Ich miestna historická výstavná sieň sa nachádza v baníckom kultúrnom centre. Strategický význam tejto lokality bol rozpoznaný už v dávnej minulosti: v staroveku sa tu nachádzal veľký neskororímsky tábor (castrum), ktorého pozostatky možno navštíviť aj dnes. Pozostatky hrnčiarskych pecí, sklárskych pecí a pecí na tavenie kovov, ktoré sa tu našli, tiež dokazujú, že tunajšie uhlie využívali už Rimania. Osada a jej okolie, ktoré sa nachádza v pohorí Gerecse na úpätí Gete, sú obľúbeným miestom na pešiu turistiku: z vrchu Hegyes nad ňou sa otvára výhľad na západnú bránu do ohybu Dunaja a za jasného počasia aj na niektoré sopečné pohoria Vysočiny, ako aj na celý hrebeň a záplavovú oblasť Gerecse. Návštevníci sa môžu často pokochať aj pohľadom na pasúci sa sivý dobytok, ktorý je dnes už vzácnym javom.

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Telefón:
+3633505635

More information