Szent-kút náučný chodník - Ister-Granum

Szent-kút náučný chodník

Bajót

Oblasť Pielföldszentszentkereszt a Öreg-kő (Starý kameň) s mnohými hodnotami a tajomstvami je osobitným miestom v prírodnom parku Gerecse. Toto miesto má zvláštnu atmosféru a zvláštnu auru. Náučný chodník Szent-kút z Péliföldszentkereszt vedie k Öreg-kő (Starý kameň) v Bajóte, prvej prírodnej rezervácii v župe Komárom-Esztergom, ktorá bola v roku 1941 vyhlásená za chránené územie. Öreg-Kő je známe nielen ako biotop vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov, ale aj vďaka jaskyniam a archeologickým a prehistorickým nálezom, ktoré sa v nich nachádzajú. Na 2,6 km dlhej trase Národného modrého okruhu sa nachádza 10 zastávok.V kláštore saleziánov si môžete zakúpiť aj brožúru so sprievodcom po trase.

Pre koho je určený?

Zobraziť interaktívnu mapu

Kontakt

Szent-kút náučný chodník
2533 Bajót

More information