2017. évi I. ETT Műhely – Esztergom

2017. évi I. ETT Műhely – Esztergom

Esztergomban a Szent Adalbert Központban került megrendezésre az Európai Területi Társulások (ETT/EGTC) idei első szakmai műhelytalálkozója. A Külgazdasági és Külügyminisztérium által szervezett rendezvénynek az Ister – Granum EGTC adott otthont.

A két napos találkozó első napján, szakmai konferencián vettek részt a társulások küldöttei, a szerdai napon pedig az Ister-Granum régió fejlesztéseivel ismerkedtek rövid tanulmányút keretében.

 

2DSC_0427

 

A keddi szakmai délután köszöntötte a résztvevőket Kiss – Parciu Péter, a KKM Határ Menti Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkár, majd a délutáni blokkban tájékoztatást adott az EGTC-et érintő legfontosabb fejleményekről, pályázati lehetőségekről. Szintén köszöntötte a résztvevőket Szabó Eugen, az Ister-Granum EGTC ügyvezető elnöke, Párkány polgármestere, illetve Bánhidy László Esztergom város alpolgármestere. Nagy Péter, az Ister-Granum EGTC igazgatója röviden bemutatta az Esztergom – Párkány központú határon átnyúló együttműködést.

 

3DSC_0440

 

A délután első szakmai blokkjában Virágh Péter, a Széchenyi Programiroda soproni osztályvezetője tartott előadás a határon átnyúló projektek megvalósítása során felmerülő tipikus pályázói hibákról a költséghitelesítés szemszögéből. Őt követte Horváth Csilla, az NGM programirányító referense, aki a Közösség Által Irányított Helyi Fejlesztés (CLLD) elnevezésű programról tartott előadást, amely alulról jövő kezdeményezések támogatásával segítheti elő kulturális, civil programok megvalósítását, illetve közösségi terek kialakítását. Esztergom városa az elmúlt héten adta be az ehhez a területhez kapcsolódó pályázatát, és a hozzá kapcsolódó akciótervet. Móricz Ádám, területfejlesztési referens a területi kohézió jövőbeni lehetőségeit, uniós aktualitásait mutatta be a résztvevőknek.

 

8DSC_0456

 

A második blokkban Ocskay Gyula, a CESCI főtitkára az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 8. prioritás tengelyével kapcsolatos tudnivalókkal ismertette meg az EGTC-k küldötteit. Kovács Imre igazgató, Ludányhalászi polgármestere az újonnan alakult Ipoly-völgye ETT-t mutatta be. A nap hivatalos részének zárásaként került sor a helyettes államtitkárral, és a KKM munkatársaival, az aktuális határon átnyúló együttműködéseket érintő témák átbeszélésére.

 

9DSC_0459

 

Szerdán délelőtt tanulmányút követte a keddi szakmai napot, amelyen a régió határon átnyúló programokból megvalósult fejlesztéseit, illetve a helyi termék hálózat egy két elemét tekinthették meg az érdeklődők.

 

17DSC_0517

 

Karván Duka Gábor polgármester mutatta be a pályázati forrásból megvalósított Dunakorzót, amely a település új főtereként is funkcionál. A szlovákiai állami forrásból sikerült újjá varázsolni a falu Duna parti szakaszát. Év közben gazdag rendezvénykínálattal töltik meg a megújított teret. Karva – Komárom között teljes hosszában megépítésre került a kerékpárút a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával. A kapcsolat létrejöttével jelentősen megnövekedett a településre érkezők száma, és az úthoz kapcsolódóan kerékpáros rendezvényeket is szerveznek az elmúlt években. A Párkány – Esztergom között hiányzó szakasz kiépítésére novemberben nyújtottak be pályázatot a térség szereplői. Szintén határon átnyúló forrásból jött létre a vízi összeköttetés Karva és Lábatlan között. A révátkelő tavasztól őszig szállítja az utasokat. A napi szintű ingázók mellett a kerékpárral érkezők, és a helyi termelők is előszeretettel használják.

 

26DSC_0535

 

Varga Géza, és Duka Ferenc helyi termelők gazdaságukban fogadták a résztvevőket. Bemutatták az általuk előállított termékeket, és képet adtak arról is, hogy milyen együttműködések keretében juttatják el a fogyasztókhoz. Így röviden bemutatásra került az esztergomi Kiskosár bevásárló közösség is.

 

27DSC_0540

 

A tanulmányút zárásaként az Esztergomba 2016. szeptemberében átadott teherkompot tekintették meg a szakemberek, amely a Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013-as időszakának egyik utolsó infrastrukturális beruházásaként valósulhatott meg. Az összeköttetés megvalósításával, a szolgáltatást igénybe vevők több száz kilométerrel tudják megrövidíteni az áruszállítás útvonalát. A komp kihasználtsága alátámaszthatja majd azt az igényt, hogy Esztergom térségében is épüljön majd egy, az észak – déli tranzitútvonalhoz kapcsolódó teherhíd.

 

További képek: facebook – Ister-Granum


A szerdai műhelymegbeszélésen elhangzott előadások az alábbi linkekről letölthetőek:


Köszöntő, Ister-Granum EGTC bemutatása
Nagy Péter igazgató, Ister-Granum EGTC


A költséghitelesítés szemszögéből felmerülő tipikus pályázói hibák a határon átnyúló projektek megvalósítása során
Virágh Péter osztályvezető, Széchenyi Programiroda Sopron FLC


A Közösség Által Irányított Helyi Fejlesztés, valamint a Közös Akcióterv eszközeinek bemutatása
Horváth Csilla programirányító referens, NGM/ROP IH


A területi kohézió jövője és a kapcsolódó uniós aktualitások
Móricz Ádám területfejlesztési referens, NGM


Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 8. prioritás tengelyével kapcsolatos tudnivalók
Ocskay Gyula főtitkár, CESCI


Bemutatkozik az Ipoly-völgye ETT
Kovács Imre igazgató, Ludányhalászi polgármestere