WaVe – 1. tudásádató rendezvény

WaVe – 1. tudásádató rendezvény

2020. március 30-a és április 1-je között került sor a WaVE projekt 1. tudásádató rendezvényére. A találkozó célja a projekt menedzsment és kommunikációs tevékenységeinek megbeszélése mellett a jó gyakorlatok átadása és a regionális akciótervek elkészítésének megkezdése volt.

A 3 napos tudásátadó rendezvény eredetileg a dániai Aarhusban került volna megrendezésre. A koronavírus járvány miatt kialakult sajnálatos helyzetre való tekintettel a partnerség tagjai nem tudtak személyesen találkozni, ezért online beszélték meg a projekt előre haladása szempontjából fontos dolgokat. Az Ister-Granum EGTC képviseletében Dolník-Domány Zsófia és Nagy Péter vettek részt a találkozón. Ocskay Gyula és Benczi Melinda a CESCI képviseletében az EGTC-t külső szakértőiként kapcsolódtak be a beszélgetésekbe.

Hétfőn délután a megvalósult és a soron következő menedzsment- és kommunikációs tevékenységek voltak terítéken. Kedden a partnerség minden tagja prezentációban mutatta be azokat a vízhez kapcsolódó örökségekre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek más partner által könnyen átvehetők. Emellett mindenki elmondta, hogy milyen területen szeretne a projektben részt vevőktől tanulni. Ezt követően kétoldali online megbeszélést folytatott minden partner minden partnerrel külön-külön, ahol a releváns jó gyakorlatok szélesebb körű megbeszélésére nyílt lehetőség.

Az utolsó napon a Delft Egyetem és a vezető partner által elkészített módszertani útmutató alapján a partnerség minden tagjának munkatársai kidolgozták a saját régiójukra vonatkozó, a vízhez kapcsolódó örökségek fejlesztéséhez kapcsolódó majdani cselekvési tervük alapját képező diagramot. Ezt az „ülés” délutáni részében egymásnak is bemutatták.

Az Ister-Granum EGTC a projektben elkészült regionális helyzetelemzési dokumentum megállapításait, valamint az 1. és 2. helyi érdekeltek találkozóin részt vettek javaslatait figyelembe véve a CESCI képviselőivel közösen készítette el ezt a diagramot. A projekt következő 1 évében ezt figyelembe véve fog elkészülni az Ister-Granum Eurorégióra vonatkozó cselekvési terv, mely a vízhely kapcsolódó örökségek fejlesztésére tesz majd konkrét javaslatokat.

A rendezvényen 24-en vettek részt, 6 különböző országból. Az apróbb technikai nehézségek ellenére nagyon sikeres volt a projekt 1. tudásátadó eseménye. A következő hasonló jellegű eseményre reményeink szerint már személyesen kerül majd sor Dániában.

A 2019. augusztus 1-én kezdődött, 3 évig tartó, a vízhez kapcsolódó örökségek megőrzésére és fejlesztésére irányuló, az Interreg Europe Program, valamint a Magyar Állam támogatásával megvalósuló WaVE projektben az Ister-Granum EGTC mellett a holland, spanyol, olasz és dán partnerek egymással szorosan együttműködnek, tudásátadó rendezvényeken vesznek részt, már bevált jó gyakorlatokat cserélnek, valamint a helyi érdekeltjeiket aktívan bevonják a fejlesztési folyamatokba. Mindennek eredményeként egy-egy cselekvési tervet dolgoznak ki a régióikban található, vízhez kötődő örökségek fejlesztésére vonatkozóan. Az Ister-Granum EGTC a cselekvési tervben konkrét projekteket dolgoz majd ki, melyek elsősorban a leendő Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program pályázati kiírásaira kerülnek majd benyújtásra.