Sajtóközlemény a WaVE projekt 4. HTCS találkozójáról - Ister-Granum

Sajtóközlemény a WaVE projekt 4. HTCS találkozójáról

2020. december 4-én az Ister-Granum EGTC vezetésével online tartotta ülését a WaVE projekt helyi támogató csoportja (HTCS). A találkozó céljai a projekttel kapcsolatos aktuális információk megosztása, az elkészült akcióterv 1. változatának, valamint egy pilótaprojekt lehetőségének bemutatása volt. Emellett az SK-HU 2021-2027 programmal kapcsolatos aktuális információk hangzottak el.

2020. december 4-én online került megrendezésre a WaVE (Water-linked heritage Valorization by developing an Ecosystemic approach- Vízhez kapcsolódó örökségek értékelése ökoszisztéma alapú módszertan kidolgozásával) című projekt érdekeltjeinek 4. találkozója, melyen a régió meghívott szakemberei, polgármesterei vettek részt.

Az ülés kezdetén Nagy Péter, az Ister-Granum EGTC igazgatója köszöntötte a résztvevőket és ismertette a találkozó céljait, majd Bunyevácz Katalin, a projekt külsős szakmai segítője foglalta össze az elmúlt hónapok eseményeit. Ezt követően Dolník-Domány Zsófia, a projekt menedzsere mutatta be az elkészült akcióterv első változatát, amely konkrét elképzeléseket tartalmaz az Ister-Granum Eurorégió vízhez kapcsolódó kulturális örökségeinek fejlesztésére. Az egyes akciókat, azaz projekt ötleteket a tervek szerint 2021-2027 között valósítaná meg néhány tagtelepülésével közösen az Ister-Granum EGTC a Szlovák-Magyar határon átgyúló program támogatásával. Az elképzelések szerint elkészülne a térség épített és szellemi örökségeinek leltára, tematikus útvonalak kerülnének kialakításra, a térség szellemi örökségeit bemutató videósorozat készülne, néhány egykori vízimalom felújítása valósulna meg, létrejönne egy Ipoly múzeum, felépülne Párkányban a Mária-Valéria híd lábánál egy új, kulturális célokat is szolgáló épület, mely összekötné a hidat a sétánnyal, valamint egyéb kisebb fejlesztések valósulnának meg a Duna mentén. Az akcióterv végleges változatának a WaVE projekt végére kell elkészülnie.

A találkozó során egy interaktív beszélgetésre is sor került, ahol részt vevők további, a fejlesztésekre vonatkozó ötleteket fogalmaztak meg.
Ezt követően Veres Csilla, az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Közös Titkárságának vezetője tartott egy rendkívül érdekes és informatív bemutatót a készülő Szlovákia-Magyarország 2021-2027 időszakra vonatkozó programról. A jelenlévők megtudhatták, hogy melyek lesznek a program főbb prioritásai, mely területekre lehet majd elsősorban pályázni. Ez nagyban segíti a felkészülést a következő időszakra.
Az esemény az Ister-Granum Eurorégiót bemutató, nemrég elkészült néhány perces videó megtekintésével zárult.

A következő találkozóra 2021 tavaszán kerül sor.

A 2019. augusztus 1-én kezdődött, 3 évig tartó, a vízhez kapcsolódó örökségek megőrzésére és fejlesztésére irányuló, az Interreg Europe Program, valamint a Magyar Állam támogatásával megvalósuló WaVE projektben az Ister-Granum EGTC mellett a holland, spanyol, olasz és dán partnerek egymással szorosan együttműködnek, tudásátadó rendezvényeken vesznek részt, már bevált jó gyakorlatokat cserélnek, valamint a helyi érdekeltjeiket aktívan bevonják a fejlesztési folyamatokba. Mindennek eredményeként egy-egy cselekvési tervet dolgoznak ki a régióikban található, vízhez kötődő örökségek fejlesztésére vonatkozóan. Az Ister-Granum EGTC a cselekvési tervben konkrét projekteket dolgoz majd ki, melyek elsősorban a leendő Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program pályázati kiírásaira kerülnek majd benyújtásra.

A projektről bővebben a https://www.interregeurope.eu/wave/, a https://www.facebook.com/WaVEInterreg/  és a https://istergranum.eu/projektek/futo-projektek/wave-vizhez-kapcsolodo-oroksegek-ertekelese-okoszisztema-alapu-modszertan-kidolgozasaval/?preview=true  honlapokon olvashat