Eurorégiós projektek 2002-2008-ig - Ister-Granum

Eurorégiós projektek 2002-2008-ig

A regionális civil szféra erősítése (2002/2003)A projekt címe: Strengthening the NGO’s in the Cross Border region Ister-Granum 
A projekt teljes költségvetése: 3.859.000.- Ft (ebből 3.480.000.- pályázati támogatás) 
Projektgazda: Eurohíd Alapítvány (Esztergom), Budúcnosť 2000 Nadácia (Mužla) 
A projekt rövid leírása
A projekt keretében egy-egy pályázatíró tréninget szerveztünk a régió civil aktivistái számára, magyar, szlovák és angol nyelven elkészült az eurorégió civil katalógusa, valamint megjelent a kétnyelvű regionális civil hírmondó első száma. 
A projekt célja: a határ két oldalán működő nonprofit szervezetek közötti kapcsolatok fejlesztése, illetve a sikeres együttműködés alapjainak lerakása, ezáltal az eurorégió fejlődése érdekében megvalósuló projektek és az együttműködésben résztvevők számának látványos bővítése. Végső soron a regionális identitástudat elterjesztése a cél.

Információs térképtáblák (2003/2004)


A projekt címe: Információs térképtáblák és útbaigazító táblák létesítése Esztergomban 
A projekt teljes költségvetése: 14.529.000.- Ft (ebből 12.529.000.- pályázati támogatás) 
Projektgazda: Esztergom Város Polgármesteri Hivatala
A projekt rövid leírása
A projekt keretében Esztergomban kihelyezésre került összesen 50 útbaigazító tábla, valamint 26 térképtábla. Ezek egyik oldalán Esztergom és Párkány közös térképe, a másik oldalon az eurorégió térképe található. Mindkét térképen feltüntettük az idegenforgalmi szempontból fontos információkat (látnivalók, szolgáltatások). 
A projekt célja: az ide látogató turisták számára minél teljesebb körű tájékoztatást nyújtani a régió idegenforgalmi adottságairól, ezzel egyrészt növelni az itt eltöltött időt, másrészt a térség települései számára is biztosítani a megjelenést.

Pilisi túrakerékpár-útvonalak (2003/2004)


A projekt címe: Pilisi tematikus túrakerékpár-útvonalak kialakítása 
A projekt teljes költségvetése: 16.340.000.- Ft (ebből 13.840.000.- pályázati támogatás) 
Projektgazda: Benedek Endre Barlangász és Természetvédelmi Egyesület 
A projekt rövid leírása
A projekt keretében kijelölésre és kitáblázásra kerültek a Pilis északi térségében a háromszintű túrakerékpár-útvonalak. Az úthálózathoz kapcsolódóan tájékoztató térképtáblák és zsebtérkép is készült. 
A projekt célja: az útvonalak kijelölésével és kitáblázásával egyrészt a szolgáltatások körének bővítése, ezáltal a régió turisztikai vonzerejének bővítése, másrészt a biciklisták erdei közlekedésének szabályozott mederbe kényszerítése. Az úthálózatot és a szolgáltatások körét folyamatosan bővíteni szeretnénk, bevonva a határ túloldalán fekvő területeket is.

Regionális gazdasági portál (2004/2005)


A projekt címe: Regionális gazdasági elektronikus kapu létesítése 
A projekt teljes költségvetése: 43.120.000.- Ft (ebből 21.560.000.- pályázati támogatás) 
Projektgazda: KFKI ISYS Informatikai Kft. 
A projekt rövid leírása
A projekt keretében elkészült az eurorégió gazdasági portálja, amely publikus és regisztrációhoz kötött oldalain az eurorégió közel 20.000 vállalkozása számára nyújt szolgáltatásokat. Ugyancsak ezen a kapun keresztül érhetőek el a települések befektetési lehetőségei és az itt működő ipari parkok. A portál kiemelt témája az idegenforgalom. 
A projekt célja: a határ két oldalán működő gazdasági vállalkozások közötti kapcsolatok, az információáramlás biztosítása, ezáltal a régió gazdasági életének és munkaerőpiacának élénkítése.

Ister-Granum Vállalkozási-logisztikai Övezet, új Duna-híd: megvalósíthatósági tanulmányok (2005) 


A projekt címe: Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Operatív megvalósíthatósági tanulmányok készítése
A projekt teljes költségvetése: 35.216.500.- Ft (ebből 31.694.850.- pályázati támogatás) 
Projektgazda: Esztergom Város Önkormányzata 
A projekt rövid leírása
A projekt keretében elkészült az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet operatív megvalósíthatósági tanulmánya (10 konkrét projekt került kidolgozásra), valamint a létesítendő új, teherforgalmú esztergom-párkányi közúti híd látványterve és megvalósíthatósági tanulmánya
A projekt célja: az eurorégió ipari magterületéhez kapcsolódó logisztikai szolgáltatási háttér megteremtésének megalapozása, a régió további fejlődését alapjaiban meghatározó új Duna-híd tervezési munkálatainak megkezdése


Tanulmány

Az eurorégió civil portáljának kialakítása (2005/2006)


A projekt címe: Lánc-híd. Az Ister-Granum Eurorégió civil portáljának létrehozása
A projekt teljes költségvetése: 500.000.- Ft (ebből 500.000.- pályázati támogatás) 
Projektgazda: Eurohíd Alapítvány 
A projekt rövid leírása
a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával épülhetett meg az eurorégió civil portálja
A projekt célja: az eurorégióban működő civil szervezetek közötti interakciók számának, intenzitásának növelése, az információáramlás legfőbb eszközének megteremtése, pályázatok, közös projektek számának növelése

Az eurorégió civil szervezeteinek kapcsolatvizsgálata (2005/2006) 


A projekt címe: Civil szervezetek és kapcsolataik az Ister-Granum Eurorégióban
A projekt teljes költségvetése: 1.700.000.- Ft (ebből 1.500.000.- pályázati támogatás) 
Projektgazda: Eurohíd Alapítvány 
A projekt rövid leírása
a projekt keretében átfogó vizsgálatot végzett két szakértő az eurorégió településein működő nonprofit szervezetek körében. A vizsgálat elsődleges célja annak megállapítása volt, hogy milyen kapcsolati háló rajzolható meg a kitöltött kérdőívek alapján. A projekt eredményeként 400 példányban jelent meg a tanulmánykötet.
A projekt célja: a régióban működő civil szervezetek anyagi potenciáljának, valamint meglévő kapcsolatrendszerének felmérésével arra keresték a kutatók a választ, hogy milyen esélye van a regionális civil integrációnak.


Tanulmánykötet

Ipoly-hidak terveztetése (2006/2007)


A projekt címe: Hidak az Ipolyon
A projekt teljes költségvetése: 44.200.000.- Ft (ebből támogatás: 40.400.000.-)
Projektgazda: Szobi Többcélú Kistérségi Területfejlesztési Társulás
A projekt rövid leírása
a projekt keretében elkészülnek a helemba-ipolydamásdi, valamint a vámosmikola-polypásztói Ipoly-híd kiviteli tervei, egyben sor kerül a Tésa-Ipolyvisk közötti közúti határátkelőhöz vezető út felújítási tervének elkészítésére is.
A projekt célja: a projekttel célunk az Ipoly-völgy két partja közötti integrációs folyamatok elindítása, a hidak újjáépítésének előkészítése.

Hallépcsők az Ipolyon (2006/2007)


A projekt címe: Ökológiai folyosó kialakítása az Ipoly folyón Kiskeszi (Malé Kosihy) és Ipolyszakállos (Ipelsky Sokolec) térségében (Hallépcsők az Ipolyon)
A projekt teljes költségvetése: 193.880.000.- Ft (ebből támogatás: 184.180.000.- Ft)
Projektgazda: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
A projekt rövid leírása
a projektnek köszönhetően az 1982 és 1986 között épült ipolytölgyesi és az 1984 és 1987 között elkészült ipolyszakállosi duzzasztóművek mellett létesül a halak vándorlását lehetővé tévő hallépcső. A beruházáshoz kapcsolódóan ökoturisztikai fejlesztések is megvalósulnak (kiadvány, tanösvény).
A projekt célja: az Ipoly folyó szabályozása következtében kialakult természeti károk mérséklése.

Regionális civil parlament létrehozása (2006/2007)


A projekt címe: Ister-Granum Regionális Civil Parlament létrehozása
A projekt teljes költségvetése: 700.000.- Ft (ebből támogatás: 350.000.-)
Projektgazda: Eurohíd Alapítvány
A projekt rövid leírása: a projekt keretében létrehozzuk az eurorégió civil szervezeteit egyesítő parlamentet, a parlament keretében működő szakmai bizottságokat, valamint megkezdjük a parlamentet népszerűsítő munkánkat.
A projekt célja: a régió civil társadalmának közös fórum létrehozása, közös projektek, rendezvények megvalósítása, integráció, forrásbevonó képesség növelése, a regionalizmus társadalmasítása.