Vállalkozási – Logisztikai Övezet - Ister-Granum

Vállalkozási – Logisztikai Övezet

A projekt célja Duna két partján meglévő, illetve kialakítható logisztikai-ipari potenciál komplementer előnyeinek kihasználása az EGTC fejlesztése céljából. A magyar oldalon meglévő erős ipari potenciál logisztikailag gyengén megtámasztott, a szlovák oldalon viszont az igen kedvező logisztikai adottságok sem alakították ki az extenzív iparfejlesztés feltételeit. A Duna két partjának kiegyensúlyozott, összehangolt fejlesztése eredményeként a fejlettségbeli különbségek felszámolását, a foglalkoztatottsági mutatók javulását, a befektetők számára nyújtott szolgáltatások színvonalának emelkedését, a befektetett tőke összegének megugrását, az EGTC geopolitikai súlyának erősödését várjuk.


Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet kialakítását célzó integrált területi beruházás (ITB) előkészületei érdekében az EGTC szenátusa 2013. februári ülésén munkacsoportot hozott létre, amelynek küldetése az integrált beruházáshoz besorolható projektek beazonosítása, a projektpartnerek felkutatása, és az egyes projektelemek közötti szinergia megteremtése érdekében a beruházások előkészítése.


A munkacsoport – a régió érintett gazdasági szereplőinke bevonásával – 2013. március 5-én tartotta meg első ülését:


Első értekezlet 2013. március 05.


Második Értekezlet 2013. április 10.


Harmadik értekezlet 2013. május 10.


Egyeztető értekezlet 2014. június 20.


Ex-ante értékelés