Neszmély - Dunaradvány komp - Ister-Granum

Neszmély – Dunaradvány komp

A projekt közvetlen célja Magyarország és Szlovákia közötti átkelési kapcsolatok bővítése a Neszmély-Dunaradvány (Radvan nad Dunajom) között építendő komp átkelési lehetőség megépítésével. A projekt tartalma magyar és szlovák oldalon a kompkikötőhöz szükséges útcsatlakozás kiépítése, 6 db parkoló hely a szlovák oldalon, 28 db parkoló hely a magyar oldalon, 1-1 kompkikötő épület és 1-1 komprámpa építésére kerül sor, valamint a komp beszerzésére és üzembe helyezésére. A projektben 3 projekt partner vesz részt: LB – NIF Zrt., B2 – Magyar Közút NZrt., B3 – Ister-Granum EGTC. Magyar oldalon a kivitelezési feladatokat az LB – valósítja meg. A komp beszerzéséért és üzemeltetéséért a B2 partner – felel. A szlovák oldalon megvalósuló beruházást a B3 partner – EGTC végzi el.
Stratégiai cél a teljes szlovák-magyar határszakaszon a jelenleg egymástól elvágott települések és határvidékek gazdasági-társadalmi integrációjának elősegítése, az együttműködési potenciál kiaknázása, és különösen a leszakadó határ menti területek felzárkózása.
A projekt megvalósítása az alábbi eredmény indikátorokat generálja: – elérhetőségi viszonyok javulása, – határátlépési pontok sűrítése a magyar-szlovák határszakaszon, – úthasználók járműüzemi költségeinek csökkentése.
A határátkelő fejlesztése a rokoni, baráti illetve kulturális kapcsolatok ápolását segítheti leginkább. Ugyanakkor Duna mentén a sűrűbb határátmenetek a szlovákiai magyarok itthoni munkavállalásának bővülését is eredményezhetik a munkaerő-piaci integrációval, a munkavállalói mobilitás javulásával.

A projekt regisztrációs száma: SKHU-1601/2.2.1/362

A projekt címe: Building cross border ferry connection and necessary infrastructure between Neszmély and Radvaň nad Dunajom

A projekt rövid címe: Ferry in Neszmély-Radvaň nad Dunajom

Fő kedvezményezett: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Projekt-partnerek:

  • Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Területi Együttműködési Csoportosulás

Projekt kezdete: 2018. november
Projekt vége: 2022. október