IG Heritage - Ister-Granum

IG Heritage

Az akcióterv (TAPE) szervesen épül az Ister-Granum EGTC 2012-ben elindított helyitermék-programjának korábbi eredményeire, megvalósított projektjeire, amelyek célja egy határon átnyúló helyitermék-hálózat, egyfajta klaszter létrehozása, és ezen keresztül az eurorégió gazdasági fejlesztése, munkaerőpiaci helyzetének javítása és a regionális identitástudat erősítése.

Az akcióterv eredményeként nemcsak a határon átnyúló térség piaca egységesül és fejlődik, hanem az Ister-Granum EGTC által 2012-ben elkezdett fejlesztési program is célba ér, egyben javítva a régió láthatóságát és identitását.

Cél:

az akcióterv főként a kedvezőtlenebb szlovák oldali foglalkoztatási helyzet javításához szeretne hozzájárulni, a helyi örökség újra-felfedezése és az erre alapozott, szelíd tájhasználatot feltételező termékfejlesztés és -értékesítés révén.

A TAPE speciális cékitűzései:

● egyrészt a helyitermék-előállítók működési feltételeinek javítását,
● másrészt a helyitermék-piac határon átnyúló integrációjának erősítését érintik.

Tevékenységek:

1. Helyi termelők kapacitásának bővítése eszközbeszerzés révén, illetve új szolgáltatások kialakítása révén
2. Az értékesítési feltételek javítása
3. Regionális brandépítés és szemléletformálás

Projektelemek:

Partnerség: Ister-Granum EGTC

Eredmények:

● AZ EGTC feladata az akcióterv öt projektjének koordinálása, és teljes körű kommunkikációs feladatának ellátása. Segítésget nyújt a partnerek egymás közti, illetve az Irányító Hatósággal való kapcsolattartásban, az adminisztrációs feladatok ellátásában, jogi, techniakai kérdések megoldásában. 

A projektrész saját oldala: CCP – Coordination and communication

  • Delivery – A regionális feldolgozási és kiskereskedelmi kapacitások fejlesztése

Partnerség: Natur products Németh s.r.o. (Ipolyszakállos), Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

Eredmények:

● a projekt Natur Products s.r.o. (Ipolyszakállos) méz- és gyümölcsfeldolgozó üzemének kapacitásait fogja jelentősen megnövelni
● a BDIVE a meglévő szobi mellett 3 új átvevőpontot alakít ki (Letkésen és Bernecebarátiban), melynek következtében az egészséges, helyi termékek könnyebben elérhetővé válnak a helyi lakosok számára (főleg az idősebbek számára)
● a BDIVE 5 műhelyt szervez, melyek növelik a fogyasztók tudatosságát és megismerteti velük a helyi termékek értékeit, emellett növekszik a biogazdasággal kapcsolatos tudásbázis a térségben

  • Sales – A helyi termékek értékesítési infrastruktúrájának fejlesztése

Partnerség: Párkány Város Önkormányzata, Esztergomi Környezetkultúra Egyesület

Eredmények:

● megnyílik a VIZA központ (Régió Háza – House of the Region) Párkányban
● az EKOKU továbbfejleszti a Kiskosár helyi bevásárló közösségnek és termelőinek nyújtott szolgáltatásokat az esztergomi régi épület felújításával és egy új termék átvevőhely és érzékenyítő központ létrehozásával
● a beruházásoknak köszönhetően a helyi piacok hálózata bővül, a potenciális fogyasztók száma pedig nő

  • Sales 2.0 – A helyi termékek értékesítési infrastruktúrájának fejlesztése

Partnerség: Szőgyén, Nagymaros, Bajót önkormányzata

Eredmények:

● Szőgyén községben megújításra kerül a tájház, és a hozzá tartozó épületegyüttes, amely így alkalmassá válik a helyi termelői piac befogadására.
● Nagymaroson a helyi termék piac nem rendelkezik korszerű vizesblokkal. Ennek megteremtése érdekében megújításra kerül a kultúrház vizesblokkja, amely a piacra érkező vásárlók számára is nyitott lesz
● Bajóton kialakításra kerül a helyi termelői piac. Olyan közösségi tér kerül kialakításra, amely más rendezvények megtartására is alkalmas lesz

  • Brand – Határon átnyúló márkaépítés

Partnerség: Ister-Granum EGTC, Agrárinformatika Kft.

Eredmények:

●  Az Ister-Granum EGTC rendelkezik helyi védjeggyel, amelynek piacra vezetése, és szlovákiai bejegyzése történik meg a projekten belül. E mellett helyi termékek bemutatására, árusítására alkalmas polcok, standok kerülnek beszerzésre, amelyeket piacokon, rendezvényeken, illetve kijelölt, szerződéses partnerek üzleteiben kerülnek majd elhelyezésre.
●  Az Agrárinformatika Kft webportált, és applikációt fejleszt a projekt keretében. A fő cél, hogy a közvetlen vásárlók mellett a vendéglátóipari egységek is közvetlenül kapcsolatba kerülhessenek a termelőkkel

  • Wine_LAB – A régió helyi borászait támogató szolgáltatások fejlesztése

Partnerség: Muzsla önkormányzata, Szivek pince (Kesztölc)

Eredmények:

●  Muzsla községben borlaboratóriumot hoznak létre. A laboratóriumot analizátorral látják el, amely 43 különféle paramétert képes azonosítani, lehetővé téve a termelők számára a saját boruk címkézését és palackozását az elvégzett elemzések eredményei alapján. A régió több pontján időjárás-előrejelzési rendszer kerül kiépítésre. A szolgáltatás célja az időjárási változásoknak a szőlőtermesztésre gyakorolt ​​kedvezőtlen hatásainak előrejelzése.
●  Felújításra kerül a Szivek pincészet ingatlanja, pincéje. A magyar borászok bormintáit a kesztölci felújított pincében gyűjtik, és hetente egyszer szállítják a mužlai borlaboratóriumba elemzés céljából.
Ezenkívül a felújított pincében workshopokat szerveznek a borkészítésről. Ezekbe bevonják a szakértőket, akik tudásukkal szolgálnak arról, hogyan érhető el magasabb minőség és mennyiség a bor előállításakor.

Sajtótájékoztató:

2020. szeptember 24.

Sajtóanyag:

2020. szeptember 24. magyar
2020. szeptember 24. szlovák
2020. szeptember 24. angol

Bővebben a helyi termék hálózatról:

Ister – Granum Helyi Termék Hálózat